Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Κατέβασε " ρολά " το Lime Wire .

Με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής διατάχθηκε το κλείσιμο της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων Lime Wire, μετά από αγωγή που κατατέθηκε από τις δισκογραφικές εταιρείες για «μαζική παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας».


Βάσει της απόφασης, η εταιρεία Lime Wire LLC υποχρεώνεται να απενεργοποιήσει άμεσα «τις λειτουργίες αναζήτησης, κατεβάσματος, ανεβάσματος, εμπορίας αρχείων ή/και διανομής αρχείων». Οι ενάγουσες δισκογραφικές εταιρείες «υπέστησαν, και θα συνεχίσουν να υφίστανται, ανεπανόρθωτες ζημιές» από την ανταλλαγή πειρατικών αρχείων μουσικής, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Να σημειωθεί πως το Lime Wire, που επέτρεπε στους χρήστες του να αναζητούν και να κατεβάζουν αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στους υπολογιστές άλλων χρηστών του δικτύου, απέκτησε από την έναρξή του 50 εκατομμύρια χρήστες.
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας μετρήσεων NPD, οι χρήστες του Lime Wire, μία δεκαετία μετά την εμφάνισή του, αντιστοιχούσαν στο 58% των ανθρώπων που παραδέχτηκαν ότι κατέβαζαν πειρατική μουσική το 2009.
Η Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας Αμερικής (RIAA), που εκπροσωπεί τους ενάγοντες (τις δισκογραφικές εταιρείες που ανήκουν στη Universal του ομίλου Vivendi, τη Sony Music, τη Warner Music και την ΕΜΙ) χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση.
Η απόφαση έρχεται έπειτα από την ομόφωνη ετυμηγορία που εξέδωσε το 2005 το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά της Grokster Ltd.
Το δικαστήριο έκρινε τότε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μπορεί να κριθούν ένοχες για παραβίαση του copyright αν προσφέρουν υπηρεσίες σχεδιασμένες για το κατέβασμα πειρατικών αρχείων, ακόμα κι αν οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για νόμιμα αρχεία.

Εντολές διαχείρισης αρχείων

* ls παρουσίαση των αρχείων ενός φακέλου
* ls -al προσαρμοσμένη παρουσίαση των αρχείων ενός φακέλου με τα κρυφά αρχεία
* cd dir αλλαγή του ενεργού φακέλου στο φάκελο dir
* cd αλλαγή ενεργού φακέλου στο φάκελο home
* pwd εμφάνιση του ενεργού φακέλου
* mkdir dir δημιουργία φακέλου με το όνομα dir
* rm file διαγραφή του αρχείου file
* rm -r dir διαγραφή του φακέλου dir
* rm -f file αναγκαστική διαγραφή του αρχείου file
* rm -rf dir αναγκαστική διαγραφή του φακέλου dir
* cp file1 file2 αντιγραφή του αρχείου file1 στο αρχείο file2
* cp -r dir1 dir2 αντιγραφή του φακέλου dir1 στο φάκελο dir2, εάν ο φάκελος dir2 αν δεν υπάρχει τον δημιουργεί
* mv file1 file2 μετονομασία ή μεταφορά αρχείου file1 στο file2, αν το file2 είναι υπαρκτός φάκελος τότε μεταφέρεται το file1 στο φάκελο file2
* ln -s file link δημιουργία συμβολικού συνδέσμου link στο αρχείο file
* touch file δημιουργία ή ανανέωση του αρχείου file
* cat > file τοποθέτηση της στάνταρ είσοδου στο αρχείο file
* more file εμφάνιση των περιεχόμενων του αρχείου file
* head file εμφάνιση των 10 πρώτων γραμμών του αρχείου file
* tail file εμφάνιση των 10 τελευταίων γραμμών του αρχείου file
* tail -f file εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου file καθώς αυτό μεγαλώνει αρχίζοντας από τις 10 τελευταίες γραμμές

διαχείριση διεργασιών

* ps εμφάνιση των ενεργών διεργασιών του χρήστη σας τη παρούσα στιγμή
* top εμφάνιση όλων των τρεχουσών διεργασιών
* kill pid σκότωμα της διεργασίας με pid pid
* killall proc σκότωμα της διεργασίας με όνομα proc
* bg δημιουργία μιας λίστας με όλες τις διεργασίες που έχουν σταματήσει ή των εργασιών που είναι στο background, επανεκκίνηση εργασιών στο background
* fg φέρνει την πλέον πρόσφατη εργασία στο foreground
* fg n φέρνει την εργασία n στο foreground δικαιώματα αρχείων chmod octal file αλλαγή των δικαιώματων του αρχείου file σε octal, το octal είναι ένα τριψήφιο νούμερο που κάθενα από τα ψηφία του συμβολίζει ξεχωριστά το χρήστη,το group, και με πρόσθεση των ακόλουθων

* 4 ανάγνωση ®
* 2 γραφή (w)
* 1 εκτέλεση (x)

παραδείγματα

* chmod 777 – δικαιώματα rwx για όλους
* chmod 755 – δικαιώματα rwx για τον ιδιοκτήτη,rx για το group και για όλους
* περισσότερες οδηγίες θα βρείτε με την εντολή man chmod SSH

* ssh user@host σύνδεση με τον διακομιστή host ως χρήστης user
* ssh -p port user@host σύνδεση με τον διακομιστή host ως χρήστης user στo port
* ssh-copy-id user@host προσθήκη του κλειδιού σας στον διακομιστή host για το χρήστη user ώστε να ενεργοποιηθεί ή είσοδος με την χρήση του κλειδιού χωρίς κωδικό

αναζήτηση

* grep pattern files αναζήτηση ενός όρου pattern στα αρχεία files
* grep – r pattern dir αναζήτηση ενός όρου pattern στο φάκελο dir
* command | grep pattern αναζήτηση ενός όρου pattern στην έξοδο της εντολής command
* locate file εντοπισμός όλων των υφιστάμενων εγγράφων ενός αρχείου πληροφορίες συστήματος

* date εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και ημέρας στο σύστημα
* cal εμφάνιση ημερολογίου για τον τρέχον μήνα
* uptime εμφάνιση του χρόνου που λειτουργεί το μηχάνημα
* w εμφάνιση των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι
* whoami εμφάνιση του ονόματος χρήστη (username) σας
* finger user εμφάνιση πληροφοριών για το χρήστη user
* uname -a εμφάνιση έκδοσης του πυρήνα
* cat /proc/cpuinfo εμφάνιση πληροφοριών κεντρικής μονάδας επεξεργασίας
* cat /proc/meminfo εμφάνιση πληροφοριών μνήμης
* man command εμφάνιση τεκμηρίωσης για την εντολή command
* df εμφάνιση χρήσης δίσκων σε χωρητικότητα
* du εμφάνιση χρήσης χώρου των υποφακέλων του τρέχοντος φάκελου
* free εμφάνιση χρήσης μνήμης και swap
* whereis app εμφάνιση πιθανών τοποθεσιών ενός εκτελέσιμου app
* which app εμφάνιση του ακριβούς εκτελέσιμου app που καλεί το σύστημα λειτουργίες συμπίεσης

* tar cf file.tar files δημιουργία αρχείου tar ονομασμένου file.tar που περιέχει τα αρχεία files
* tar xf file.tar εξαγωγή των αρχείων από το file.tar
* tar czf file.tar.gz files δημιουργία ενός tar με συμπίεση Gzip
* tar xzf file.tar.gz εξαγωγή ενός tar με χρήση Gzip
* tar cjf file.tar.bz2 δημιουργία ενός tar με χρήση Bzip2
* tar xjf file.tar.bz2 εξαγωγή ενός tar με χρήση Bzip2
* gzip file συμπίεση ενός αρχείου και μετονομασία του σε file.gz
* gzip -d file.gz αποσυμπίεση ενός αρχείου file.gz σε file δικτύωση
* ping host διεξαγωγή ping σε ένα εξυπηρετητή host και εμφάνιση αποτελέσματος
* whois domain λήψη πληροφοριών whois για ένα domain
* dig domain λήψη πληροφοριών DNS για ένα domain
* dig -x host ανάστροφη εμφάνιση πληροφοριών ενός host
* wget file κατέβασμα ενός αρχείου file
* wget -c file συνέχιση του κατεβάσματος του αρχείου file

εγκατάσταση

εγκατάσταση από τον πηγαίο κώδικα

* ./configure
* make
* make install

εγκατάσταση πακέτων

* dpkg -i pkg.deb εγκατάσταση του Debian πακέτου pkg.deb
* rpm -Uvh pkg.rpg εγκατάσταση του RPM πακέτου pkg.rpm

συντομεύσεις

* Ctrl+C παύση της τρέχουσας εντολής
* Ctrl+Z σταμάτημα της τρέχουσας εντολής, επανέναρξη με fg για το
* foreground ή bg για το background
* Ctrl+W διαγραφή μιας λέξης στη τρέχουσα γραμμή
* Ctrl+U διαγραφή ολόκληρης της γραμμής
* Ctrl+R πρόσφατες εντολές

!! τελευταία εντολή

exit ή Ctrl+D έξοδος από την παρούσα συνεδρία

Μην ξεχνάτε ποτέ ότι το κείμενο αυτό δεν είναι παρά μια πρόχειρη λίστα όποτε έχετε αμφιβολίες για την λειτουργία μιας εντολής μην ξεχνάτε να διαβάζετε την τεκμηρίωση της διανομής σας.

Η Apple μεγαλώνει το μερίδιο της στα κινητά τηλέφωνα

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg
Η Apple έγινε και επισήμως μια από τις 5 καλύτερες εταιρείες πώλησης κινητών το τρίτο τρίμηνο του έτους μετά και την πτώση του πρώτου της αγοράς του κολοσσού της Nokia, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η Apple πέρασε στην 4η θέση μετά την εισαγωγή του iPhone σε νέες αγορές, και αν η Apple παράγει ένα i-Phone για το CDMA Network ίσως φτάσει και στην 3η θέση, λένε οι αναλυτές της αγοράς.

Αυτή η άνοδος υπογραμμίζει με στόμφο το πόσο σημαντικά είναι τα smartphones στην παγκόσμια αγορά και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις εταιρείες που δεν προλάβουν να «μπουν» έγκαιρα στο παιχνίδι αυτό.

Η Nokia έπεσε διότι δεν έδωσε την σημασία που έπρεπε στα smart phones και έτσι «ένιωσε τις ανάσες» της Samsung και της LG να βρίσκονται απειλητικά κοντά της..
ΘΕΜΑ

Η ASUS "χτυπά" με 5 νέες ταμπλέτες!

Υστερία για την “παρέα” του iPad
Η Asus, όπως αναμενόταν, θα κατακλύσει την αγορά με τις καινούριες της ταμπλέτες με το...καλημέρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά πολλών από αυτών έχουν ήδη διαρρεύσει ή αναφερθεί σε τεχνολογικά φεστιβάλ και σόου.

Τώρα όμως, ο πρόεδρος της Asus, Jerry Shen, αναφέρει τις λεπτομέρειες, γεμίζοντας τα κενά τα οποία είχαμε. μέχρι πρότινος. Αρχίζοντας το Δεκέμβριο, η Asus θα ξεκινήσει τη μαζικό λανσάρισμα των νέων ταμπλετών τις που θα κυμαίνονται μεταξύ 7, 9, 10 και 12 ιντσών.

Το μοντέλο των δώδεκα ιντσών, θα "τρέχει" Windows με επεξεργαστή Intel και θα είναι διαθέσιμο στην αγορά από τον Ιανουάριο.

Είναι αρκετά ενδιαφέρον πως, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Shen, η Microsoft έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη της ταμπλέτας αναβαθμίζοντας υπάρχουσες τεχνολογίες όπως την οθόνη αφής και την επιφάνεια εργασίας.

Το Μάρτιο, η Asus θα παρουσιάσει στους καταναλωτές ένα ζευγάρι μοντέλων επτά ιντσών, το ένα με Wi-Fi και ένα με 3.5G'' και εφαρμογές τηλεφώνου. Στην ομάδα θα εισέλθει και ένα άλλο δίδυμο εννιά-ιντσων μοντέλων από τα οποία το ένα θα είναι με Tegra επεξεργαστή βασισμένο στην αρχιτεκτονική ARM το οποίο θα χρησιμοποιεί Android και το άλλο με επεξεργαστή Intel που θα χρησιμοποιεί Windows.

Γνωρίζουμε μέχρι τώρα πως έχει διαρρεύσει και ένα μοντέλο 10 ιντσών στο διαδίκτυο. Οπότε αναμένουμε ένα συνολικό αριθμό 5 ή 6 νέων ταμπλετών από την Asus τον Γενάρη! Θα μας φτάσουν? .
ΘΕΜΑ

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Ο γρηγορότερος υπολογιστής στον κόσμο

Ο Tianhe-1A, που βρίσκεται στο Εθνικό κέντρο υπερυπολογιστών στην Tianjin, κατάφερε σκορ 2,507 petaflops, όπως μετρήθηκε από το εργαστήριο LINPACK. Η Κίνα πλέον βρίσκεται στην κορυφή διαθέτοντας τον ταχύτερο υπολογιστή στον κόσμο ξεπερνώντας ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες!
Ο Tianhe-1A έσπασε το ρεκόρ χάρη στους 7.168 NVIDIA Tesla GPUs M2050 και 14.336 επεξεργαστές Intel Xeon οι οποίοι καταναλώνουν 4,04 megawatts.
Αναμένουμε πλέον να δούμε αν ο Tianhe-1A θα διατηρήσει τα ηνία μέχρι την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα ανακοινωθούν επίσημα οι Top 500 υπερυπολογιστές του κόσμου.

«Είδος προς εξαφάνιση» τα ρολόγια χειρός

Την ερχόμενη Κυριακή τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα και όλοι θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω, όμως αρκετοί συνάνθρωποί μας δεν χρειάζεται να νοιαστούν γι’ αυτό, απλούστατα επειδή έχουν πάψει να φοράνε ρολόι στο χέρι τους. Σύμφωνα με μια νέα βρετανική έρευνα, περίπου ένας στους επτά ανθρώπους δεν φοράει πια ρολόι χειρός και η βασική αιτία είναι η τεχνολογία, η οποία προσφέρει πολλές εναλλακτικές επιλογές για να βλέπει κανείς την ώρα, μέσα από το κινητό του, το iPod του, το iPad του, τον φορητό υπολογιστή του και διάφορα άλλα ηλεκτρονικά «γκάτζετ».

Η έρευνα από την εταιρία ερευνών Mintel, σύμφωνα με τη βρετανική «Ντέιλι Μέιλ», δείχνει ότι το ρολόι χειρός έχει πάψει πια να αποτελεί είδος πρώτης ανάγκης για όλους. Σήμερα οι άνθρωποι βγαίνουν από το σπίτι τους χωρίς να νοιάζονται αν ξέχασαν να φορέσουν ρολόι στο χέρι τους. Όπως εξάλλου έδειξε η έρευνα, πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο, σε σχέση με τα ρολόγια, τις ψηφιακές φορητές συσκευές για την αξιοπιστία τους όσον αφορά τον χρόνο.

Αν και το 86% των ανθρώπων διαθέτουν ακόμα ρολόι χειρός, περισσότεροι από 90% διαθέτουν κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με την μελέτη, οι νέοι κάτω των 25 ετών έχουν διπλάσιες πιθανότητες, σε σχέση με τους σαραντάρηδες και τους πενηντάρηδες, να σταματήσουν να φοράνε ρολόι χειρός. Ήδη περισσότεροι από ένας στους τέσσερις νέους (ποσοστό 28%) έχουν ήδη ξεφορτωθεί το συμβατικό ρολόι.

Οι πωλήσεις ρολογιών είναι στάσιμες τα τελευταία χρόνια και οι εταιρίες παραγωγής πασχίζουν να πείσουν το καταναλωτικό κοινό ότι τα ακριβά ρολόγια αξίζουν τα λεφτά τους. Το επιχείρημα μπορεί να έχει ακόμα απήχηση στους μεγαλύτερης ηλικίας καταναλωτές, όμως οι νέοι που έχουν μεγαλώσει «βουτηγμένοι» από μωρά στην ψηφιακή τεχνολογία, είναι πιθανότερο να συσχετίζουν ενστικτωδώς το κοίταγμα της ώρας όχι με ένα ρολόι αλλά με κάποια ηλεκτρονική συσκευή, σύμφωνα με την έρευνα της Mintel.

Καθώς η σημερινή νέα γενιά μεγαλώνει, το πιο πιθανό είναι ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον να έχει αυτή την αντίληψη, γι’ αυτό οι κατασκευάστριες εταιρίες και τα καταστήματα πώλησης ρολογιών έχουν αρχίσει να φοβούνται ότι ο χρόνος κυλάει σε βάρος τους. Η ελπίδα τους είναι ότι, σε μια κοινωνία που «αναπνέει» με τις επιταγές της μόδας, οι περισσότεροι καταναλωτές, ακόμα κι αν δεν θεωρούν τα ρολόγια χειρός απαραίτητα να τους λένε την ώρα, θα συνεχίσουν να τα φοράνε ως αξεσουάρ μόδας..
ΣΚΑΪ

Nvidia: Η Κίνα έχει τον γρηγορότερο υπερυπολογιστή

Το super computer
Το εθνικό πανεπιστήμιο της αμυντικής τεχνολογίας της Κίνας έχει σχεδιάσει τον γρηγορότερο υπερυπολογιστή παγκοσμίως με ταχύτητες 43 τοις εκατό μεγαλύτερες από τα προηγούμενα συστήματα, δήλωσε η εταιρία Nvidia, η οποία παρείχε τα μέρη για την κατασκευή του.

Ο υπερυπολογιστής "tianhe-1A" του πανεπιστημίου, έκανε ένα νέο ρεκόρ απόδοσης της τάξης των 2.507 petaflops, ή αλλιώς περισσότερους από 2 quadrillion υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο, δήλωσε ο Sumit Gupta, ο διευθυντής παραγωγής της Nvidia, σε μια τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

Αυτό θα τον έκανε γρηγορότερο από οποιοδήποτε σύστημα του καταλόγου των 500 κορυφαίων υπερυπολογιστών του πλανήτη που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο, τόνισε ο Gupta.

Η Κίνα επενδύει στους υπερυπολογιστές για να βελτιώσει την έρευνα και την προσομοίωση για τη διαμόρφωση του κλίματος, των οικονομικών, την εναλλακτική ενέργεια, τη σεισμική απεικόνιση και την εθνική άμυνα.

Δεδομένου ότι η Κίνα άρχισε να επενδύει στην τεχνολογία το 2002, αυτή την στιγμή καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως στη γενική δύναμη υπολογιστών υψηλής απόδοσης, ακολουθώντας κατά πόδας τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Έχουν βασικά αναγνωρίσει το γεγονός ότι πρέπει να επενδύσουν σε υπολογιστές υψηλής απόδοσης για να συνεχίσουν να προωθούν την τεχνολογία τους, για να συνεχίσουν να προωθούν την έρευνα και την επιστήμη τους" δήλωσε ο Gupta.

"Αυτό είναι μια διαπίστωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάνει περίπου 50 έτη πιο πριν", πρόσθεσε.

175.000 laptop

Ο "tianhe-1A" χρησιμοποιεί 7.168 μονάδες επεξεργασίας γραφικών tesla M2050 της Nvidia και 14.336 τσιπ της Intel Corp. Χρησιμοποιεί την ισχύ τρεις φορές αποτελεσματικότερα από τους τωρινούς υπερυπολογιστές, σύμφωνα με την εταιρία Nvidia, η οποία στεγάζεται στην Santa Clara της California, και η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρία τσιπ γραφικών, μετά την Intel.

Ο υπερυπολογιστής είναι πιθανό να είναι ο γρηγορότερος στον κόσμο, όταν παρουσιαστεί ο επίσημος κατάλογος στις 15 Νοεμβρίου, δήλωσε ο Jack Dongarra, ένας επιστήμονας υπολογιστών, που βοηθά να διατηρηθεί αυτή η λίστα.
"Δεν ξέρω για κανέναν άλλο υπερυπολογιστή που να είναι ισάξιος με αυτόν" τόνισε.

Το σύστημα, που στεγάζεται στο εθνικό κέντρο Υπερυπολογιστών στην Tianjin, έχει τη δύναμη υπολογισμού 175.000 lap-top, δήλωσε η Nvidia.

Το petaflop είναι το μέτρο της ταχύτητας επεξεργασίας ενός υπολογιστή και μπορεί να εκφραστεί ως χίλια τρισεκατομμύρια, ή quadrillion, διαδικασίες ανά δευτερόλεπτο.

Η ταχύτητα αυτής της μηχανής είναι 2.5 petaflops.

"Η επιστημονική έρευνα που είναι τώρα δυνατή με ένα σύστημα αυτής της κλίμακας είναι σχεδόν χωρίς όρια" ανέφερε ο Liu Guangming, Πρόεδρος του κέντρου της Tianjin.

"Δε θα μπορούσαμε να είμαστε ευτυχέστεροι με τα αποτελέσματα" πρόσθεσε.

Οι ανώτεροι υπάλληλοι του κέντρου υπερυπολογιστων στην Tianjin και οι ομόλογοί τους στην πληροφορική, στο τμήμα του εθνικού πανεπιστημίου της αμυντικής τεχνολογίας δεν αποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.


Oak Ridge "Jaguar"

Ο νέος υπολογιστής δεν καταγράφεται αυτή την περίοδο στους ιστοχώρους καμίας εκ των παραπάνω εταιριών.

Η Κίνα είχε δύο από τους 10 κορυφαίους υπολογιστές στον κατάλογο του Ιουνίου για τους γρηγορότερους υπολογιστές παγκοσμίως, έναντι 7 των ΗΠΑ.

Ο γρηγορότερος υπολογιστής στον τρέχοντα κατάλογο είναι ο "Jaguar", κατασκευασμένος από την εταιρία Cray, ο οποίος βρίσκεται στο εθνικό εργαστήριο του Όουκ Ριτζ στο Τένεσι.

Ο "Jaguar" έχει φτάσει τα 1.75 petaflops στη δοκιμή.

Τον Ιούνιο, ο υπερυπολογιστής "Nebulae" της Κίνας, στο εθνικό κέντρο υπερυπολογιστών στη Shenzhen, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με ταχύτητα στα 1.271 petaflops.

Οι ΗΠΑ έχουν αντικατασταθεί ξανά στην πρώτη θέση για τον γρηγορότερο υπολογιστή στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να ξανακερδίσουν την κορυφή.

Το 2002, η Ιαπωνία κατέλαβε την πρώτη θέση με το γήινο προσομοιωτή.

Ο "tianhe-1A", αντίθετα με τον "Jaguar", στηρίζεται σε ένα συνδυασμό αμερικανικών επεξεργαστών και κινεζικής τεχνολογίας, δήλωσε ο Dongarra, ο οποίος είναι ο διευθυντής του καινοτόμου εργαστηρίου υπολογιστών στο πανεπιστήμιο του Τένεσι.

"Η διασύνδεση, αυτό το πράγμα που κινεί τις πληροφορίες από διαδικασία σε διαδικασία, είναι βασισμένη στην Κινέζικη τεχνοτροπία ανέφερε.

"Αυτό είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι η τεχνολογία δεν είναι καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ" πρόσθεσε.

Οι Κινέζοι μπορούν να προσπαθήσουν να αντικαταστήσουν τους αμερικανικούς επεξεργαστές με δικούς τους στα επόμενα χρόνια, υπογράμμισε ο Dongarra.
θεμα

Φοβία προς τις νέες τεχνολογίες;

Η προγεννητική τεστοστερόνη σας φταίει εάν δεν μπορείτε να κατανοήσετε τις νέες τεχνολογίες! Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν ερευνητές του πανεπιστημίου του Μπαθ, υπό τον δρ. Μαρκ Μπρόσναν, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί στο περιοδικό ψυχολογίας “Personality and Individual Differences” (Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές», σύμφωνα με τη βρετανική «Daily Mail». Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι φοβίες και γενικότερα η στάση ενός ανθρώπου απέναντι στη νέα τεχνολογία εξαρτώνται σε ένα βαθμό από τις ορμόνες στις οποίες εκτέθηκε, όταν βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μεγαλύτερη ή μικρότερη έκθεση ενός εμβρύου στην τεστοστερόνη επιδρά στον τρόπο που αναπτύσσεται στη συνέχεια ο εγκέφαλός του, πράγμα που -ανάλογα με το άτομο- καθιστά πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να καταλάβει και να υιοθετήσει με άνεση τις τεχνολογικές εξελίξεις αργότερα στη ζωή του.

Όπως δήλωσε ο Μπρόσναν, είναι εντυπωσιακό ότι η αυτή η ορμονική επιρροή πριν τη γέννηση μπορεί να επιδρά στους ανθρώπους μετά από δεκαετίες. Έτσι, όσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα της ορμονικής έκθεσης μέσα στην μήτρα, τόσο μεγαλώνουν μετά από χρόνια οι ανησυχίες για το πώς δουλεύει ο υπολογιστής ή ένα «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο.

Οι βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι γενικά οι φοιτητές που ασχολούνται με τους υπολογιστές και την πληροφορική, δηλαδή είναι εξοικειωμένοι με τη νέα τεχνολογία, είχαν υψηλότερα επίπεδα έκθεσης στην προγεννητική τεστοστερόνη.

Η μελέτη συνέκρινε το μήκος των δαχτύλων του χεριού πολλών φοιτητών και διαπίστωσε ότι όσοι έχουν σχετικά κοντύτερο μέσο δάχτυλο σε σχέση με τον δείχτη (πράγμα που υποδηλώνει μικρότερη έκθεση σε τεστοστερόνη μέσα στην μητρική μήτρα), έχουν γενικά μεγαλύτερο άγχος για τη νέα τεχνολογία..

Πηγή: http://www.newscode.gr/texnologia/story/fobia-pros-tis-nees-texnologies-ftaine-oi-ormones

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Πόσες ιστοσελίδες υπάρχουν στο διαδίκτυο ?

Η απάντηση σ’ αυτή την απορία, δεν είναι και τόσο εύκολη, καθώς τα στοιχεία είναι άκρως ρευστά και θα ήταν πολύ απόλυτο να δώσει κάποιος έναν ακριβή αριθμό.
Αν και τα νηπιακά χρόνια του internet, στη δεκαετία του ’90 είναι κάπως πιο προσεγγίσιμα, τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το 2000, η αλματώδης ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού εκτινάσσει τους αριθμούς σε μεγάλα ύψη.
Έχουν γίνει διάφορες μετρήσεις, που όπως είναι φυσικό δεν συμπίπτουν μεταξύ τους. Στην τελική ανάγνωση όμως όλων αυτών των μετρήσεων, μπορεί να έχει κάποιος μια γενική εικόνα.
Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των ιστοσελίδων, φαίνεται να ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια, ενώ η Google to 2008 είχε καταμετρήσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο επιμέρους σελίδες ιστοσελίδων. Οι αριθμοί είναι ευμετάβλητοι, καθώς καθημερινά προστίθενται χιλιάδες νέες σελίδες, ενώ άλλες καταργούνται. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως, πως όλες αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι ενεργές (δηλαδή, δεν ανανεώνουν το περιεχόμενό τους).

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Προσοχή στις ασύρματες παγίδες

Το ασύρματο Ιnternet έχει λύσει τα χέρια όσων τo χρησιμοποιούν συχνά. Η ζωή χωρίς περιττά καλώδια και η δυνατότητα σύνδεσης σχεδόν παντού είναι τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τεχνολογικής καινοτομίας που άλλαξε τα δεδομένα στις τηλεπικοινωνίες. Η σύνδεση όμως μέσω WiFi κρύβει παράλληλα και μια σειρά από παγίδες, που μπορούν να προκαλέσουν μικρούς ή και πολύ μεγαλύτερους μπελάδες σε εκείνους που δεν θα προσέξουν.

Η μεγαλύτερη παγίδα που σχετίζεται με τα ασύρματα δίκτυα είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά από όλους τους υπολογιστές. Με άλλα λόγια, αν κάποιος διαθέτει συσκευή WiFi και βρει κάποιο ανοικτό δίκτυο, μπορεί εύκολα και γρήγορα να συνδεθεί στο Ιnternet. Αυτό, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν είναι κατ΄ ανάγκη κακό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κάτοχος του ασύρματου δικτύου δεν επιβαρύνεται επιπλέον (μια και η σύνδεσή του περιλαμβάνει απεριόριστο όγκο δεδομένων) και- σκεπτόμενος αλτρουιστικά επιτρέπει την πρόσβαση και στους... γείτονες. Μάλιστα, πολλοί υποστηρίζουν και προωθούν τη λογική αυτή θεωρώντας (και δικαιολογημένα) κοινωνικό αγαθό την πρόσβαση στο Ιnternet, το οποίο πρέπει να διατίθεται δωρεάν σε όσους θέλουν.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες η απόλυτη ελευθερία μπορεί να αποδειχθεί βλαβερή για τον κάτοχο της σύνδεσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν ο... γείτονας κατεβάζει ακατάπαυστα ταινίες, παιχνίδια και άλλα τινά. Στην περίπτωση αυτή, η ταχύτητα σύνδεσης πέφτει κατακόρυφα, ενώ δεν αποκλείονται και άλλα «μπλεξίματα», είτε με την εταιρεία που προσφέρει τη σύνδεση στο Ιnternet (λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων) είτε και με τον νόμο, στην περίπτωση που το περιεχόμενο που κατεβαίνει είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το χειρότερο σενάριο όμως είναι ο «εισβολέας» στο ασύρματο δίκτυο να κατεβάζει παράνομο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα παιδική πορνογραφία. Στην περίπτωση αυτή, ο νόμιμος ιδιοκτήτης του δικτύου μπορεί να βρεθεί σε μεγάλους μπελάδες, καθώς ως επισκέπτης καταγράφεται εκείνος και στην περίπτωση εισαγγελικής έρευνας θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν «κατέβασε» το παράνομο περιεχόμενο στον υπολογιστή του. Η «απάντηση» στο πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα απλή. Στις ρυθμίσεις του ασύρματου router, επιλέξετε να κλειδώσετε το δίκτυό σας και αμέσως θα αποφύγετε (στις περισσότερες περιπτώσεις) την παρουσία άλλων χρηστών σε αυτό. Φροντίστε όμως να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει το router από την εταιρεία. Και αυτό γιατί, σε αρκετές περιπτώσεις, ο κωδικός αυτός είναι κοινός για όλα τα μοντέλα και έτσι, αν κάποιος τον γνωρίζει, μπορεί να συνδεθεί ακόμη και στην περίπτωση που εσείς νομίζετε ότι η σύνδεση σας είναι κλειδωμένη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ίδιο το router- η συσκευή δηλαδή που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση- κρατάει αρχείο των συσκευών που συνδέθηκαν σε αυτή και κατ΄ επέκταση στο Ιnternet. Ετσι, αν έχετε την παραμικρή υποψία ότι κάποιος σας «χρησιμοποιεί» για να συνδεθεί στο Διαδίκτυο, μπορείτε να το ελέγξετε ανά πάσα στιγμή.

Easy WiFi 3.0.129

Τα δημόσια ασύρματα δίκτυα μερικές φορές μπορεί να είναι ακριβά, αλλά υπάρχουν και δωρεάν εναλλακτικά. Το Easy WiFi θα σας βοηθήσει να τα βρείτε και να συνδεθείτε με αυτά με ένα κλικ.
Το Easy WiFi έχει πολλούς χρήστες. Όταν ανακαλύπτουν ένα δωρεάν ασύρματο δίκτυο, αυτό δηλώνεται στους διακομιστές του Easy WiFi. Όταν υπάρξουν αρκετές πληροφορίες για την τοποθεσία του δημόσιου δικτύου, η ποιότητα σύνδεσης και ο τρόπος σύνδεσης θα προστεθούν στο δίκτυο του Easy WiFi, το οποίο μέχρι στιγμής αριθμεί 200.000 τοποθεσίες παγκοσμίως.
Αν τύχει και είστε κοντά με τον φορητό σας υπολογιστή, ανοίξτε τον χάρτη του Easy WiFi και θα δείτε τις θέσεις των ασύρματων δικτύων. Πηγαίνετε σε αυτή την θέση, και όταν είστε εντός εύρους, το Easy WiFi θα σας ενημερώσει, θα σας συνδέσει, και θα έχετε αυτόματα πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Υπάρχουν αρχεία εγκατάστασης για Mac OS X και Windows, αλλά επίσης και ανεπίσημες εκδόσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Easy WiFi στο iPhone και iPod, Windows Mobile και PDA κινητά, Android, Nokia ESeries και NSeries με WiFi, Nokia N810, N800 και N770 ταμπλέτες. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Easy WiFi.zwani.com myspace graphic comments
DownLoad - New Gif Pictures, Images and Photos

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Avast! Free Antivirus 5.0.677

Εγκαταστήστε το πολυαναμενόμενο Avast 5 και η αλλαγή, σε πρώτο επίπεδο, θα είναι προφανής: το παλιό interface τύπου media player έχει αντικατασταθεί από ένα ελκυστικό γκρι-πορτοκαλί σχέδιο.

Εκτός του ότι δείχνει πιο επαγγελματικό, η δυνατότητα περιήγησης μέσω καρτελών καθιστά το πρόγραμμα πιο εύχρηστο.

Η προστασία σε πραγματικό χρόνο καλύπτει μια ευρεία γκάμα απειλών: το P2P και η κίνηση instant messaging, οι δικτυακές συνδέσεις και τα downloads ελέγχονται για malware.

Μια νέα "ασπίδα" Behaviour ελέγχει τα προγράμματα που ενεργούν ύποπτα, ενώ άλλες διεργασίες παρακολουθούν το σύστημα αρχείων σας καθώς και τα εισερχόμενα και εξερχόμενα emails.


Το νέο Intelligent Scanner δημιουργεί μια λευκή λίστα από αποδεδειγμένα ασφαλείς εφαρμογές, οι οποίες δεν ελέγχονται παρά μόνο όταν αλλάξουν, χαρακτηριστικό που θα μειώσει την ανάγκη ελέγχου αρχείων κατά 80%.

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Χωρίς υποστήριξη java το επόμενο Mac OS X ?
Η Apple διέθεσε ένα νέο update για το λειτουργικό σύστημαMac OS X 10.6 (Snow Leopard), στο οποίο υπάρχει μια μάλλον απροσδόκητη αναφορά σχετικά με το μέλλον τηςJava στο χώρο των Mac. Η εταιρεία αναφέρει επί λέξει στις σημειώσεις του update ότι "το runtime της Apple δε θα συντηρείται όπως πριν και μπορεί να αφαιρεθεί τελείως από τις επόμενες εκδόσεις του Mac OS X".

Έτσι, μετά το Flash της Adobe, η Apple φαίνεται να βρήκε ένα νέο μισητό προϊόν στο πρόσωπο της Java. Δεν είναι, εξάλλου, τυχαίο ότι στις σημειώσεις για τους developers που υπάρχουν στο επερχόμενο Mac App Store υπογραμμίζεται ότι "εφαρμογές που χρησιμοποιούν απαξιωμένες ή προαιρετικές τεχνολογίες (π.χ. Java, Rosetta) θα απορρίπτονται".

Η συγκεκριμένη επιλογή της Apple δεν είναι βέβαια τυχαία. Είναι γνωστό ότι ο Steve Jobs προτιμά τις nativeεφαρμογές για τις συσκευές τις εταιρείας του. Η Java, όπως και το Flash, είναι cross-platform και συνεπώς η ποιότητα των εφαρμογών είναι απαράδεκτη, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ποιοτικά πρότυπα που θέτει η Apple. Είναι προφανές ότι η Apple επιμένει στην τακτική του απομονωτισμού και μένει να δούμε αν αυτό θα της βγει σε καλό.

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

YouTube Downloader 2.6.2

Λογισμικό που σας επιτρέπει να κατεβάσετε βίντεο από το YouTube και άλλα πολλά και να τα μετατρέψει σε άλλες μορφές βίντεο. Ένα εύκολο στη χρήση πρόγραμμα, απλά διευκρινίζει τη διεύθυνση URL για το βίντεο που θέλετε να κατεβάσετε και κάντε κλικ στο ΟΚ!


zwani.com myspace graphic comments
DownLoad - New Gif Pictures, Images and Photos

Δύσκολοι καιροί για πειρατές .

Η ώρα της αλήθειας φτάνει για το κατέβασμα ταινιών και τραγουδιών στο Διαδίκτυο, πρακτική που ακολουθείται από δεκάδες εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες. Πρώτη φορά οι χρήστες που διακινούν πειρατικά αρχεία βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, ακόμη και με το ενδεχόμενο να τους απαγορευτεί η πρόσβαση στο Ιντερνετ.
Την περασμένη εβδομάδα τέθηκε σε εφαρμογή στη Γαλλία ο νόμος ΗΑDΟΡΙ, που προβλέπει την επιβολή ποινών σε όσους κατεβάζουν πειρατικό υλικό. Ταυτόχρονα, 38 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν τη διεθνή εμπορική συμφωνία ΑCΤΑ για την καταπολέμηση της πειρατείας, που ανοίγει τον δρόμο για τη θέσπιση παρόμοιων νόμων.

Οργανώσεις για την ψηφιακή ελευθερία και την

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Προσεχώς μυρωδάτες οθόνες!

Ιάπωνες ερευνητές αναπτύσσουν μια καινοτομική τεχνολογία, που θα επιτρέπει στις ηλεκτρονικές συσκευές να απελευθερώνουν αρώματα ανάλογα με τις εικόνες που δείχνουν οι οθόνες των τηλεοράσεων και των υπολογιστών.

Και η ΗΡ στον «χορό» των υπολογιστών-ταμπλετών

Μια ακόμα εταιρία έρχεται να προστεθεί σε αυτές που φιλοδοξούν να «ρίξουν το γάντι» στο iPad της Apple και να διεκδικήσουν μερίδιο από την, εκρηκτικά αναπτυσσόμενη διεθνώς, νέα αγορά για υπολογιστές-ταμπλέτες (tablets).

Η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής προσωπικών υπολογιστών στον κόσμο, η αμερικανική Hewlett-Packard, παρουσίασε το Slate 500, που «τρέχει» την ίδια έκδοση των Windows 7, που χρησιμοποιείται και στους επιτραπέζιους υπολογιστές.

Η συσκευή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, τιμολογήθηκε στα 799 δολάρια (είναι δηλαδή ακριβότερη από το iPad) και στοχεύει κυρίως σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων.

Το νέο μοντέλο διαθέτει περισσότερο έναν «αέρα» προσωπικού υπολογιστή, σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα που αναδεικνύουν πιο πολύ τη συνάφειά τους με τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones).

Το Slate διαθέτει οθόνη αφής 8,9 ιντσών, βάρος 1,5 κιλό, αποθηκευτικό χώρο 64 GB και μπαταρία διάρκειας πέντε ωρών, ενώ προσφέρει επίσης ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi), δύο κάμερες μπροστά και πίσω, δυνατότητα βιντεο-διάσκεψης και μια θύρα USB.

Στην «καρδιά» του μηχανήματος βρίσκεται ένας επεξεργαστής Intel Atom, όπως αυτός που συναντάται στους φθηνούς φορητούς υπολογιστές, ενώ αντίθετα πολλές ανταγωνιστικές ταμπλέτες ενσωματώνουν τσιπ ARM, όπως αυτά που υπάρχουν στα «έξυπνα» κινητά.

«Είναι σαν ένα PC με όλες τις λειτουργίες του, που τρέχει Windows και όλες τις εφαρμογές γραφείου, απλώς βρίσκεται σε μορφή ταμπλέτας», δήλωσε εκπρόσωπος της ΗΡ. Το Slate ήδη διατίθεται online.

Το 2011 η ΗΡ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο υπολογιστή-ταμπλέτα που θα διαφέρει πολύ από το Slate, καθώς θα «τρέχει» το λειτουργικό σύστημα webOS της εταιρίας Palm που εξαγόρασε πρόσφατα, και θα απευθύνεται περισσότερο στο ευρύ κοινό.

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Η «απάντηση» της Samsung στην Apple

Στις 11 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ η διάθεση του «Galaxy Tab» της Samsung που αποτελεί την απάντηση της κορεάτικης εταιρίας στο iPad της Apple.

Τη διανομή του υπολογιστή-ταμπλέτα, ο οποίος θα κοστίζει 600 δολάρια, ανέλαβε η εταιρία Verizon.

«Είναι μια απίστευτη στιγμή για την κινητή τεχνολογία και ως εταιρεία είμαστε ενθουσιασμένοι στην ιδέα να προσθέσουμε το Samsung Galaxy Tab στον κατάλογό μας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της Verizon και υπεύθυνος Μάρκετινγκ, Μάρνι Γουάλντεν

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Επιτήδειοι ελέγχουν υπολογιστές

Προσοχή, στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν ζόμπι!
Επιτήδειοι ελέγχουν υπολογιστές ανυποψίαστων πολιτών με ειδικά προγράμματα με σκοπό να κλέψουν και να εκβιάσουν
Μπορεί ο υπολογιστής μας να ανήκει σε ένα δίκτυο με εκατομμύρια μέλη που να μην είναι ούτε το Facebook ούτε το φόρουμ για το αγαπημένο μας χόμπι; Και όμως, είναι δυνατόν. Και μάλιστα χωρίς να το γνωρίζουμε! Πρόκειται για τους υπολογιστές που αποκαλούνται «ζόμπι» και εν αγνοία του χρήστη τους χρησιμοποιούνται για σκοπούς κάθε άλλο παρά θεμιτούς. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Μicrosoft, μόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν πάνω από δύο εκατομμύρια τέτοιοι «υπολογιστές-ζόμπι». Συγκεντρώνονται σε δίκτυα, γνωστά ως botnets, που αποτελούνται από κομπιούτερ μολυσμένα με κακόβουλο λογισμικό τα οποία ελέγχονται από έναν κεντρικό υπολογιστή και χρησιμοποιούνται συνήθως για εγκληματικές ενέργειες στο Διαδίκτυο.

Η τακτική των εισβολέων
Συνήθης σκοπός αυτών των «μολυσμένων» δικτύων είναι η μαζική αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam mail). Μπορούν όμως να επεκταθούν και σε άλλες λιγότερο «αθώες» δραστηριότητες. Μια συνηθισμένη ενέργεια είναι η «επίθεση» με αποστολή αμέτρητων spam προκειμένου ένας ιστότοπος να λειτουργεί προβληματικά. «Εχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου μια εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού λίγο πριν από έναν μεγάλο αγώνα στον οποίο αναμένεται να έχει σημαντικό τζίροδέχεται επίθεση από ένα τέτοιο δίκτυο,γεγονός που καθιστά τον ιστότοπό της άχρηστο. Σκοπός είναι η εκβιαστική απόσπαση κάποιου χρηματικού ποσού» τονίζει ο κ. Βασίλης Βλάχος, καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας.

«Το botnet Μariposa είχε 13 εκατομμύρια διευθύνσεις ΙΡ (σ.σ.: η ψηφιακή ταυτότητα κάθε υπολογιστή). Φυσικά ο πραγματικός αριθμός ήταν μικρότερος, ξεπερνούσε όμως το 1 εκατομμύριο. Σε γενικές γραμμές προτιμούν μικρότερα δίκτυα, τα οποία είναι πιο δύσκολα στην ανίχνευσή τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ανθεί κυρίως στη Ρωσία και άλλες χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ» λέει ο κ. Βλάχος.

Ο συνηθέστερος τρόπος «εισβολής» σε έναν υπολογιστή, σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., είναι μέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) το περιεχόμενο των οποίων αφορά συνήθως κάποια προσφορά ενός δώρου ή ταξιδιού. Ετσι ζητείται από τον παραλήπτη να πλοηγηθεί στον σύνδεσμο που υπάρχει στο μήνυμα με το φανταχτερό δώρο. Εκείνος ανυποψίαστος ανοίγει το e-mail του, τότε ενεργοποιείται ένας ιός που εισβάλλει στο λειτουργικό σύστημα και ο αποστολέας αποκτά τη διαχείριση του υπολογιστή.

Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη και στέλνει παραπλανητικά μηνύματα ώστε να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συναλλαγές των θυμάτων του, όπως π.χ. το e-banking. Το botnet Ζeus, η ύπαρξη του οποίου εξακριβώθηκε το 2007 στις ΗΠΑ, με τις τελευταίες του αναβαθμίσεις μπορεί να παρακολουθεί την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού και όλα τα στοιχεία του κατόχου στον διαχειριστή των «ζόμπι». Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Αστυνομίας, εστιάζεται στο γεγονός ότι οι χάκερ ανακαλύπτουν και ανανεώνουν διαρκώς τους τρόπους με τους οποίους παρακάμπτουν τα προγράμματα αντιμετώπισης ιών.

Στις διαδικτυακές κοινότητες λειτουργεί ακόμη και... ενοικιαστήριο botnet. «Στη μαύρη αγορά και σε underground κοινότητες στο Ιnternet μπορεί κάποιος να νοικιάσει ένα botnet για μερικές εκατοντάδες ευρώ το οποίο θα έχει στη διάθεσή του για λίγες ώρες ή ημέρες ή ακόμη και να παραγγείλει ειδικό κακόβουλο λογισμικό, για να φτιάξει το δικό του botnet» τονίζει ο κ. Βλάχος.

Ευάλωτα τα ασύρματα δίκτυα
Πέρα από τα δίκτυα των υπολογιστών ζόμπι, τα wi-fi, τα ασύρματα δίκτυα δηλαδή, ιδιαίτερα όσα είναι παλαιότερης τεχνολογίας, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα σε χρήση για κακόβουλες ενέργειες. Π.χ., οι παιδόφιλοι συνηθίζουν να εισέρχονται στο Ιnternet μέσω αυτών. Ετσι «κατεβάζουν» ή διακινούν υλικό παιδικής πορνογραφίας χρησιμοποιώντας την... πόρτα εισόδου ενός άλλου χρήστη ώστε να μην εντοπιστούν. Οπως επισημαίνουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., το ίδιο «κόλπο» χρησιμοποιούν όσοι κάνουν ηλεκτρονικές αγορές με πλαστές πιστωτικές κάρτες, εκβιαστές κ.ά. Καλό είναι όσοι έχουν ασύρματα δίκτυα να αλλάζουν συχνά τον κωδικό πρόσβασης.

Ταχύτητες 100 Mbps ????

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχύτητες 100 Mbps, με την τεχνολογία LTE, πιλοτικά από την COSMOTE / Πρώτη πιλοτική παρουσίαση στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Info-ComWorld

Πτώση 20% στα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας το τρίτο τρίμηνο

Σε 12% ανέρχονται οι απώλειες της Cosmote, της Vodafone και της Wind από την ταυτοποίηση
Στο 20% διαμορφώνεται η μείωση των εσόδων του κλάδου κινητής τηλεφωνίας το τρίτο τρίμηνο της εφετινής χρήσης έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, μειωμένο σημαντικά σε σχέση με το 16,5% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Παράλληλα, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες έφθαναν στο 17,7%.

Από το ποσοστό αυτό, περίπου το 12% οφείλεται στις απώλειες των τριών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, της Cosmote, της Vodafone και της Wind, σύμφωνα με το κλείσιμο του α΄ εξαμήνου, όπως όμως εκτιμούν στελέχη των εταιρειών αναμένονται περαιτέρω απώλειες και το γ΄ τρίμηνο, καθώς οι «λίστες» με τις ανενεργές πλέον συνδέσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΙCΑΡ, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και αποτυπώνει την πορεία της κινητής τηλεφωνίας σήμερα, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η πορεία του κλάδου στην Ελλάδα ήταν πολύ χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη αγορά της Ευρώπης το 2009 και η απόκλιση αυτή συνεχίζεται και το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι κυριότερες αιτίες της κρίσης στον κλάδο είναι η οικονομική ύφεση, η αύξηση της φορολογίας και η δυσκολία ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και δικτύων λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Οπως μάλιστα εκτιμάται, με βάση τις προβλέψεις της Βank of Αmerica και της Μerrill Lynch, τα βασικά μεγέθη του κλάδου θα εμφανίσουν συνεχιζόμενη μείωση τα επόμενα δύο έτη.

Η Ελλάδα, πάντως, όπως δείχνει η μελέτη, βρίσκεται σε ικανοποιητική θέση σε ό,τι αφορά τη διείσδυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης πλησιάζει το 100% της χώρας, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου και των υπηρεσιών των τριών δικτύων φθάνει στο 82%. Οι ενεργές συνδέσεις στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2010 έφθαναν στο 125% του πληθυσμού έναντι 122% στην ΕΕ και έναντι 186% στο τέλος του 2009 (πριν από την ταυτοποίηση των καρτοκινητών).

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα του κλάδου προς την πολιτεία, η Ενωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας(ΕΕΚΤΥ) επισημαίνει την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για σταθμούς βάσης (κεραίες) κινητής τηλεφωνίας καθώς και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για επενδύσεις και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και δικτύων. Ακόμη, υπογραμμίζει τη δυσανάλογη επιβάρυνση του κλάδου από την υψηλή έμμεση φορολογία και από την έκτακτη εισφορά.

Εξάλλου, όπως καταλήγει η μελέτη, τυχόν βελτίωση του ρυθμιστικού και φορολογικού περιβάλλοντος που διέπει τον κλάδο εκτιμάται ότι μπορεί να έχει όφελος κατά 2,2% του ΑΕΠ, να αυξήσει την απασχόληση κατά 14.000 θέσεις εργασίας και τα δημοσιονομικά έσοδα κατά 250 εκατ. ευρώ.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

AΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΣΑΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΚΙΘΑΡΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ > ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΜΑΣ >ΣΧΕΔΙΑΣΗ >ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΚΑΤΖΕΤ > html >ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΛΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΙΤΛΟ > ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ..

Χρησιμοποιώ συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά τη δημοσίευση αναρτήσεως

Το Blogger διαθέτει διάφορες συντομεύσεις πληκτρολογίου τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε κατά την επεξεργασία αναρτήσεων. Οι συντομεύσεις αυτές λειτουργούν σίγουρα στον Internet Explorer 5.5+/Windows και στην οικογένεια των προϊόντων Mozilla (1.6+ και Firefox 0.9+/Linux) και ενδεχομένως να λειτουργούν και με άλλα προγράμματα περιήγησης. Οι συντομεύσεις αυτές είναι οι εξής:

Nέα εφαρμογή για το iΡhone

Καλλιστεία τσέπης με το αμφιλεγόμενο «Ασχημόμετρο»
Μια νέα εφαρμογή για το iΡhone κρίνει την ομορφιά σε λίγα δευτερόλεπτα
ΛΟΝΔΙΝΟ Αν και η αισθητική είναι μάλλον υποκειμενικό ζήτημα, οι εμπνευστές μιας νέας εφαρμογής για το iΡhone ισχυρίζονται ότι μπορεί να κρίνει με αντικειμενικότητα την... ομορφιά ενός προσώπου. Με τον εύγλωττο τίτλο «Ασχημόμετρο», η εφαρμογή ήδη κάνει θραύση στη Βρετανία. Διατέθηκε στις 13 Οκτωβρίου αλλά χάρη στη χιουμοριστική διάθεση των δημιουργών της και στην προσιτή τιμή της (μόλις 1,1 ευρώ) εξακοντίστηκε αμέσως στις 20 πιο επιτυχημένες εφαρμογές της χώρας. Παρ΄ όλα αυτά, δεν μένουν όλοι οι χρήστες ικανοποιημένοι, καθώς το «Ασχημόμετρο» εμφανίζει συχνά αμφιλεγόμενα αποτελέσματα και κάνει αυστηρή κριτική. Για παράδειγμα, δείχνει τη μεν Αντζελίνα Τζολί πανέμορφη- και είναι...-, τον δε σύζυγό της Μπραντ Πιτ αν όχι άσχημο, πάντως ασχημότερο από τον... βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον!

Η λειτουργία της εφαρμογής είναι απλή. Αρκεί η φωτογραφία ενός προσώπου ανφάς και η εισαγωγή της στο «Ασχημόμετρο». Η εφαρμογή παρέχει οδηγίες που βοηθούν τον χρήστη να εφαρμόσει όσο το δυνατόν καλύτερα το περίγραμμα του προσώπου σε μια «μάσκα» και έπειτα οι δομές του προσώπου «αναλύονται» σε πραγματικό χρόνο και δίνεται μια «βαθμολογία ασχήμιας» από 1 έως 10. Οσο μικρότερος ο βαθμός τόσο πιο ευειδές χαρακτηρίζεται το πρόσωπο, ενώ το σκορ συνοδεύει και ένα καυστικό σχόλιο.

Δύσκολα εντυπωσιάζεται το «Ασχημόμετρο». Αν και αντικείμενο του πόθου χιλιάδων ανδρών, η χυμώδης βρετανίδα ηθοποιός Κριστίνα Χέντρικς πήρε το 10 το... κακό και χαρακτηρίστηκε «τόσο άσχημη που θα μπορούσε να γίνει μοντέλο για σκιάχτρο». Αντιθέτως, η κυρία Τζολί βαθμολογήθηκε με το σχεδόν τέλειο 2. «Είσαι τόσο καυτή που θα έκανες τον ήλιο να ζηλέψει» ήταν το σχετικό σχόλιο. Ο κ. Πιτ με ένα αυστηρό 8 και την πικρόχολη εκτίμηση «θα μπορούσε να κάνει μεγάλη καριέρα στην ταινία “Το μαγαζάκι του τρόμου”». Ομορφότερος κατά έναν βαθμό βρέθηκε ο κ. Κάμερον, αλλά ο σχολιασμός ήταν εξίσου τσουχτερός. «Αν μετρούσαμε την ασχήμια με τούβλα, εσύ θα ήσουν το Σινικό Τείχος» απεφάνθη το «Ασχημόμετρο»..

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

facebook << Διάτρητο >>

Τους απανταχού χρήστες του facebook ταρακούνησε δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με αυτό, πολλές από τις εφαρμογές που παρέχονται από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook έχουν παράσχει σε εταιρείες πληροφορίες για την ταυτότητα εκατομμυρίων χρηστών του, κατά παράβασιν των συμπεφωνημένων κανόνων εμπιστευτικότητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας, οι προγραμματιστές των πιο δημοφιλών εφαρμογών στο facebook έχουν διαβιβάσει σε διαφημιστές και εταιρείες ερευνών πληροφορίες όπως το όνομα ή τα ονόματα των φίλων δεκάδων χρηστών του, «περιλαμβανομένων και όσων είχαν επιλέξει στις ρυθμίσεις τους τις εντολές της εμπιστευτικότητας, ώστε το προφίλ τους να παραμείνει εντελώς ιδιωτικό».

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (GAMES) ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ LINUX


Το Linux δεν φημίζεται για την πληθώρα των παιχνιδιών που συναντάμε στα Windows. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με την φύση του λειτουργικού (Linux) το οποίο στους υπόλοιπους τομείς απλά σαρώνει τον ανταγωνισμό, αλλά με την αγορά, τις εταιρίες λογισμικού και τους προγραμματιστές. Από την μια οι εταιρίες για να έχουν όσο μεγαλύτερο κέρδος απευθύνονται αναγκαστικά στην  πιο διαδεδομένη πλατφόρμα των P/C (Windows), ενώ από την άλλη οι προγραμματιστές αν θέλουν να επιβιώσουν, μαθαίνουν συνήθως να δουλεύουν σε Microsoft Visual Studio και με DirectX / Direct3D συμβατό game development (μετά από αποκλειστικές συμφωνίες που έχει καταφέρει η Microsoft με τα Πανεπιστήμια).


Τα τελευταία χρόνια αυτό αρχίζει να αλλάζει άρδην. Οι προγραμματιστές αρχίζουν να εξερευνούν και άλλες πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού με αποτέλεσμα, αθόρυβα κυρίως, να αλλάζουν και τα δεδομένα στις επιλογές που κάνουν οι εταιρίες. Έτσι πολλά γνωστά λογισμικά όπως π.χ ο Firefox, chrome, opera και το OpenOffice υπάρχουν για όλα τα λειτουργικά (Linux,Windows, Mac) απελευθερώνοντας το λογισμικό από την εξάρτηση σε ένα μόνο λειτουργικό σύστημα ή πλατφόρμαΥπάρχουν δύο κατηγορίες παιχνιδιών στο Linux:
 • Εμπορικές (λίγες στον αριθμό – είναι με αγορά)
 • Μη εμπορικές (πληθώρα παιχνιδιών -  που μπορεί να τις κατεβάσει κανείς ελεύθερα, χωρίς πληρωμή)


Επειδή τα παιχνίδια για το Linux είναι διάσπαρτα στο διαδίκτυο και για να μην ψάχνει ο ενδιαφερόμενος, ο Κωνσταντίνος Μαυροπαλιάς (από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας) εγκαινίασε το 2009 την ιστοσελίδα PenguSpy.com με σκοπό να διαμορφώσει ένα κεντρικό και κομβικό σημείο που θα συγκεντρώνει όλα τα εμπορικά και δωρεάν παιχνίδια που είναι διαθέσιμα για το Linux.
 
Η κεντρική σελίδα για τα Παιχνίδια  είναι  http://www.penguspy.com

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ LINUX 


Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Creative Commons License Το κείμενο είναι διαθέσιμο υπό τους όρους της Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Greece License. Για κάθε σχόλιο, παρατήρηση ή διόρθωση, στείλτε email στο ndemou@enlogic.gr

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: τι είναι και ποια τα προτερήματα του έναντι του Ιδιόκτητου Λογισμικού

 Εισαγωγή / Περίληψη

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αρκετή εμπειρία με το ιδιόκτητο λογισμικού. Είναι το λογισμικό που βρίσκουμε σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στα ράφια των καταστημάτων. Το αγοράζουμε και το εγκαθιστούμε στον Η/Υ μας αφού φροντίσουμε να εισάγουμε έναν "σειριακό κωδικό". Μετά καμιά φορά πρέπει να κάνουμε και κάτι που λέγεται "ενεργοποίηση". Αν ένας φίλος μας το δει και του αρέσει αργά η γρήγορα θα συνειδητοποιήσουμε ότι οι κωδικοί και οι ενεργοποιήσεις έχουν σαν στόχο να μην μπορέσουμε να του δώσουμε ένα αντίγραφο ή το δικό μας CD για να το εγκαταστήσει και αυτός. Για την ακρίβεια κάποια στιγμή που από περιέργεια θα διαβάσουμε τις πρώτες οθόνες που εμφανίζονται κατά την εγκατάσταση θα μάθουμε πως δεν είναι απλά δύσκολο να το δώσουμε στο φίλο μας, είναι επίσης παράνομο. Επίσης οι ίδιες οθόνες συχνά αναφέρουν πως είναι παράνομα κι ένα σωρό άλλα πράγματα που ούτε καν υποψιαζόμασταν. Για παράδειγμα μερικές φορές αναφέρουν πως δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσουμε το λογισμικό σε Η/Υ με διπλό επεξεργαστή, πως δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε μετρήσεις για τις επιδόσεις του, πως δεν επιτρέπεται να το εγκαταστήσουμε σε οποιοδήποτε άλλο Η/Υ εκτός από αυτόν με τον οποίο το αγοράσαμε, ενώ επίσης σχεδόν πάντα αναφέρουν πως απαγορεύεται η μελέτη και η τροποποίηση του λογισμικού. Οι προγραμματιστές μάλιστα ξέρουν, πως ακόμα και αν δεν απαγορευόταν, έχουν παραλάβει το λογισμικό σε μια μορφή που κάνει εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη οποιαδήποτε εις βάθος μελέτη ή τροποποίηση.
Όλα τα παραπάνω είναι πολύ διαφορετικά στην περίπτωση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Παρότι μπορεί κάλλιστα να το βρούμε στα ράφια των καταστημάτων και να πληρώσουμε για να το αγοράσουμε θα το βρούμε επίσης δωρεάν διαθέσιμο και στο Internet. Μετά θα το εγκαταστήσουμε σε όσους Η/Υ θέλουμε, θα το εκτελέσουμε για όποιο σκοπό θέλουμε, όπου θέλουμε και για όσα χρόνια θέλουμε ενω επιπλέον θα μπορούμε να το χαρίσουμε ή να το πουλήσουμε σε όποιον θέλουμε. Επίσης αν εμείς, οι κάποιοι φίλοι ή συνεργάτες μας, έχουμε γνώσεις προγραμματισμού, τότε μπορούμε να το μελετήσουμε, να το τροποποιήσουμε και να το βελτιώσουμε. Στην πραγματικότητα, πολλοί προγραμματιστές συμμετέχουν ακριβώς με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη χιλιάδων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ.
Τα παραπάνω ακούγονται σε όσους δεν έχουν προσωπική εμπειρία με το ΕΛ/ΛΑΚ εντελώς ουτοπικά αλλά αποτελούν την καθημερινή πραγματικότητα για πολλά άτομα, εταιρείες και οργανισμούς που τα τελευταία χρόνια αξιοποιούν το ΕΛ/ΛΑΚ σε εργασίας τετριμμένες, πρωτοποριακές, απλές, περίπλοκες, ασήμαντες ή κρίσιμες.
Οι προηγούμενες παράγραφοι αποτελούν μια σύντομη περιγραφή και μια καλή προσέγγιση αλλά δεν αποκαλύπτουν αρκετές και σημαντικές λεπτομέρειες για το ΕΛ/ΛΑΚ και τα προτερήματα του έναντι του Ιδιόκτητου Λογισμικού. Το κείμενο που ακολουθεί έχει ακριβώς αυτό το σκοπό και πιστεύω ότι θα ανταμείψει για τον χρόνο που θα του αφιερώσετε (ναι, σωστά μαντέψατε - ακολουθεί πολύ κείμενο).
Θα ξεκινήσουμε φροντίζοντας να σιγουρευτούμε ότι όλοι κατέχουν κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την νομοθεσία που διέπει τη διάθεση του λογισμικού . Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τι σημαίνει να είναι ένα λογισμικό Ιδιόκτητο και πια μειονεκτήματα αυτό συνεπάγεται. Σε αυτό το σημείο θα μπορούμε πλέον να αποσαφηνίσουμε τι σημαίνει να είναι ένα λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ και πια πλεονεκτήματα αυτό συνεπάγεται. Ξεκινάμε λοιπόν με τις βασικές γνώσεις.

Βασικές γνώσεις

Τα μικρά μυστικά της τέχνης του προγραμματιστή

(αν έχετε κάποιες γνώσεις προγραμματισμού μπορείτε να προσπεράσετε αυτή την παράγραφο. Οι υπόλοιποι μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να μάθετε προγραμματισμό. Θα αποκτήσετε απλώς μια αμυδρή αλλά επαρκή ιδέα για δυο-τρεις βασικές αρχές)
Το λογισμικό, ξεκινά την ζωή του ως ένας μακροσκελής κατάλογος από προτάσεις, σε μια λίγο-πολύ κωδικοποιημένη μορφή βασισμένη στην αγγλική γλώσσα. Φαντάζομαι ότι ο παραπάνω ορισμός δεν φωτίζει ιδιαίτερα το θέμα αλλά ένα παράδειγμα μάλλον θα είναι αρκετό. Ορίστε λοιπόν μια λίστα με αναλυτικές οδηγίες για να βρείτε την έξοδο σας από έναν δαιδαλώδη λαβύρινθο γραμμένη με στυλ που μοιάζει με τον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος:AHEAD 5 STEPS
TURN 90 DEGREES CLOCKWISE
$StepsToWalk=10
AHEAD $StepsToWalk STEPS /* at this point we should have reached a door */
TURN KNOB 180 DEGREES CLOCKWISE
WAIT 
DOING NOTHING
UNTIL DOOR OPENS
CROSS DOOR
TURN -90 DEGREES CLOCKWISE...Είναι φανερό πως οι προτάσεις αυτές αποτελούνται μεν από συνηθισμένα γράμματα, αριθμούς και λίγα μαθηματικά κυρίως σύμβολα αλλά οι λέξεις και η σύνταξη θυμίζει περισσότερο κάποια περίεργη διασταύρωση αγγλικών και άλγεβρας. Και μπορεί το παράδειγμα μας να μοιάζει λίγο-πολύ κατανοητό αλλά στην περίπτωση ενός περίπλοκου προγράμματος τα πράγματα είναι σαφώς πιο... στρυφνά. Ευτυχώς με την προσθήκη σχολίων και αρκετής εμπειρίας το τελικό αποτέλεσμα είναι τελικά κατανοητό στους προγραμματιστές και ονομάζεται πηγαίος κώδικας (source code).
Οι προγραμματιστές αναπτύσσουν λογισμικό δουλεύοντας σχεδόν αποκλειστικά σε αυτήν τη μορφή τον πηγαίο κώδικα. Στην συνέχεια ο πηγαίος κώδικας μπορεί να δοθεί ως είναι στον Η/Υ για άμεση εκτέλεση αλλά η ταχύτητα δεν θα είναι η μέγιστη δυνατή. Για να επιτύχουμε την μέγιστη ταχύτητα ο πηγαίος κώδικας περνά από ένα ειδικό πρόγραμμα. Αυτό τον απογυμνώνει από καθετί περιττό ενώ επίσης συμπυκνώνει την ουσία του σε μία νέα μορφή την οποία ο Η/Υ μπορεί να εκτελέσει χωρίς καμιά ενδιάμεση μετατροπή - δηλαδή γρήγορα. Η μορφή αυτή καλείται object code ή εκτελέσιμος κώδικας. Λόγο της απογύμνωσης και της συμπύκνωσης ο εκτελέσιμος κώδικας είναι αδύνατον να μετατραπεί με αυτόματο τρόπο στην αρχική μορφή πηγαίου κώδικα χωρίς να χαθούν πολλές και σημαντικές πληροφορίες. Αν ένας προγραμματιστής είναι αναγκασμένος να εργαστεί μόνο με τον εκτελέσιμο κώδικα και εφόσον έχει την σχετική εμπειρία ίσως να καταφέρει να εργαστεί αλλά η πορεία του θα είναι και εξαιρετικά επίπονη και εξαιρετικά αργή. Για την ακρίβεια το επίπεδο δυσκολίας και καθυστέρησης είναι τέτοιο που οτιδήποτε πέραν από απλές αλλαγές καθίσταται αδύνατο.
Από όλες τις παραπάνω λεπτομέρειες πρέπει να θυμάστε πως το λογισμικό μπορεί να προσφερθεί σε δυο μορφές: Ως πηγαίος κώδικας και ως εκτελέσιμος κώδικας. Αντίθετα από τον πηγαίο κώδικα, εκτελέσιμος κώδικας ΔΕΝ επιτρέπει ούτε εις βάθος μελέτη ούτε την πραγματοποίηση ουσιαστικών αλλαγών και βελτιώσεων.

Λίγα λόγια για το σχετικό νομικό πλαίσιο...

Καταρχήν σημειώστε πως τα παρακάτω δεν προέρχονται από κάποιον δικηγόρο αλλά από έναν τεχνικό που όμως έχει προσπαθήσει να καταλάβει τα βασικά.
Το λογισμικό ως πνευματικό προϊόν τόσο στην μορφή του ως πηγαίος κώδικας όσο και ως εκτελέσιμος κώδικας καλύπτεται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας λίγο πολύ όπως και ένα μυθιστόρημα. Ως αποτέλεσμα ο δημιουργός του έχει σχεδόν αποκλειστικά δικαιώματα σε ότι αφορά την χρήση και εκμετάλλευση του λογισμικού που αναπτύσσει για κάμποσες δεκαετίες. Κάθε άλλος που θέλει να εκμεταλλευτεί το λογισμικό με κάποιο τρόπο (π.χ. απλά να το χρησιμοποιήσει) πρέπει να έχει άδεια από τον δημιουργό.
Το σκεπτικό είναι πως ο δημιουργός μπορεί να παρέχει τις σχετικές άδειες στους ενδιαφερόμενους έναντι κάποιου τιμήματος ώστε τελικά να ανταμειφθεί για την πνευματική του εργασία. Με αυτό τον τρόπο ο νομοθέτης θεωρεί ότι δίνει τα απαιτούμενα κίνητρα στους καλούς προγραμματιστές ώστε να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην παραγωγή χρήσιμου κώδικά (ενώ άλλοι νομοθέτες με ποιο Πλατωνική προσέγγιση πιστεύουν επίσης ότι προστατεύουν έναν ιδιαίτερο ψυχικό δεσμό μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος).
Τελικά μετά από αρκετά χρόνια ο νόμος επιβάλει το λογισμικό (στην μορφή που έχει δημοσιευτεί) να γίνει αγαθό ελεύθερο για όλους. Στο ενδιάμεσο όμως διάστημα, το λογισμικό είναι σχεδόν σαν ένα ιδιωτικό αγροτεμάχιο. Κάθε τρίτος που επιθυμεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση του αγρού (π.χ. να το καλλιεργήσει, να το διασχίσει ή να κυνηγήσει εντός αυτού) θα πρέπει να έχει την άδεια του ιδιοκτήτη.

Ιδιόκτητο λογισμικό

Θα εξετάσουμε πρώτο και διεξοδικά το ιδιόκτητο λογισμικό, για δύο λόγους:
 • για το ΙΛ γνωρίζεται πιθανότατα αρκετά πράγματα. Ώστε η μελέτη του να μην σας δυσκολέψει ιδιαίτερα
 • το ΕΛ/ΛΑΚ δημιουργήθηκε για να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα του ΙΛ. Καταλαβαίνοντας ποια είναι αυτά θα μπορέσετε να καταλάβετε την "προστιθέμενη αξία" του ΕΛ/ΛΑΚ.
Ας αρχίσουμε λοιπόν:
Εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες η συντριπτική πλειοψηφία του λογισμικού που καταναλώνει ο τυπικός χρήστης ενός προσωπικού Η/Υ φτάνει στα χέρια του ως "πακέτο". Το πακέτο περιλαμβάνει συνήθως ένα φυσικό μέσο (π.χ. CD) στο οποίο είναι αποθηκευμένο το λογισμικό σε μορφή εκτελέσιμου κώδικα και μόνον. Αν ρωτήσετε τον αγοραστή αυτός συνήθως θα σας πει πως "αγόρασε το τάδε πακέτο λογισμικού". Η φράση αυτή οδηγεί εύκολα σε παρεξηγήσεις διότι συγκαλύπτει το γεγονός πως ο αγοραστής δεν απέκτησε το λογισμικό αυτό καθ' αυτό αλλά μια άδεια χρήσης του λογισμικού υπό κάποιους απολύτως συγκεκριμένους όρους
Επειδή η παραπάνω παρατήρηση είναι πολύ σημαντική είναι καλό να αποσαφηνιστεί με μία παραβολή:
Ο Γιάννης ζει σε ένα χωρίο 10 χιλιόμετρα από την πόλη. Το χωρίο του παρέχει τα περισσότερα από όσα χρειάζεται, αλλά μια στο τόσο θέλει να πηγαίνει και στην πόλη. Ο γείτονας του, ταλαντούχος μηχανολόγος μηχανικός, έχει κατασκευάσει με κόπο και μεράκι ένα αρκετά καλό αυτοκίνητο. Επειδή όμως είναι απορροφημένος με τα σχέδια και τις κατασκευές του το χρησιμοποιεί σπάνια. Προτείνει λοιπόν στον Γιάννη, αντί να ξοδέψει ένα σωρό λεφτά για την αγορά ενός αυτοκινήτου, να του παραχωρήσει μια άδεια χρήσης του δικού του. Φυσικά θέτει κάποιους όρους: θα το χρησιμοποιεί αυτός και μόνο αυτός, στην διαδρομή για την πόλη, το πολύ μια φορά τη βδομάδα και εφόσον συμπληρώνει την απαιτούμενη βενζίνη κάθε φορά. Ο Γιάννης σαν αντάλλαγμα του δίνει 1.000,00 ευρώ και παραλαμβάνει αντίγραφο από τα κλειδιά και μια άδεια χρήσης του αυτοκινήτου. Δηλαδή μια σελίδα κειμένου που αναφέρει τα παραπάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις του σχετικά με το αυτοκίνητο με την υπογραφή του ιδιοκτήτη του στο τέλος.
Είναι σαφές πως ο Γιάννης της ιστορίας μας δεν αγόρασε το αυτοκίνητο αλλά ένα σύνολο από δικαιώματα σχετικά με αυτό (και ένα αντίγραφο από τα κλειδιά). Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, οι αγοραστές λογισμικού δεν αγοράζουν το λογισμικό αλλά κάποια απολύτως συγκεκριμένα και περιορισμένα δικαιώματα επί αυτού και ένα αντίγραφο του εκτελέσιμου κώδικα του λογισμικού.
Το λογισμικό που διατίθεται με αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζεται ως ιδιόκτητο (proprietary) επειδή παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του κατασκευαστή του[cs]. Ο κατασκευαστής συνήθως παραχωρεί τόσο λίγα δικαιώματα που είναι σωστότερο να συζητάμε για το τι περιορισμοί τίθενται. Ας τους δούμε.

Περιορισμοί σχετικοί με το ιδιόκτητο λογισμικό που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο

Κάθε λογισμικό συνοδεύεται από διαφορετικούς περιορισμούς σχετικά με την χρήση του. Για να δούμε τους πιο δημοφιλείς περιορισμούς θα εξετάσουμε δύο από τα διασημότερα ιδιόκτητα προγράμματα στον κόσμο, το Microsoft Office και τα Microsoft Windows σε μία επίσης δημοφιλέστατη εκδοχή τους (πρόκειται για την μορφή ΟΕΜ όπως ονομάζεται η εκδοχή που περιλαμβάνεται προεγκατεστημένη σε έναν νέο Η/Υ). Η πηγή μας θα είναι η σχετική λίστα με τις συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) από το αγγλικό site της εταιρείας που τα διαθέτει:
Ερ. Πέρυσι αγόρασα έναν Η/Υ με τα windows. Ο Η/Υ αυτός χάλασε χτες. Μπορώ να αγοράσω έναν καινούργιο Η/Υ και να εγκαταστήσω σε αυτόν τα Windows που ήδη έχω; Απ. ΟΧΙ. (Ναι, το ξέρω ότι μερικοί δεν μπορείτε να το πιστέψετε, είναι κατανοητό)


Ερ. Αγόρασα έναν Η/Υ με προεγκατεστημένο το Office 2003. Δυστυχώς το Office 2003 παρουσιάζει μια ασυμβατότητα με το λεξικό μου η οποία δεν υπήρχε στο Office XP. Μπορώ να εγκαταστήσω το προγενέστερο Office XP στη θέση του νεότερου πλην όμως ακατάλληλου για εμένα Office 2003; Απ. OXI


Ερ: "Έχω αγοράσει την ελληνική έκδοση του Office. Μπορώ στον ίδιο Η/Υ να εγκαταστήσω και την Γαλλική έκδοση για να καθοδηγώ στα μενού έναν Γάλλο φίλο μου όταν έχει πρόβλημα;" Απ.: "ΌΧΙ πρέπει να αγοράσετε χωριστά ΚΑΙ την γαλλική έκδοση" (για όσους καλοπροαίρετους υποθέτουν πως η γαλλική έκδοση, ίσως να έχει κάποια διαφορά από την ελληνική πέραν των λεκτικών, η απάντηση είναι πως όχι δεν έχει).


Ερ. Αγόρασα έναν Η/Υ με προεγκατεστημένο το Office 2003. Μου φαίνεται πολύ πιο ωραίο από το προηγούμενο! Μπορώ να το εγκαταστήσω και στο φορητό μου; Απ. ΟΧΙ (φυσικά εύκολα μαντεύει κανείς πως αν ρωτήσετε, μπορώ να το δώσω σε ένα φιλό μου; Η απάντηση θα είναι επίσης ΟΧΙ)

Άλλοι περιορισμοί του ιδιόκτητου λογισμικού

Οι παραπάνω είναι οι περιορισμοί που έχουν απασχολήσει τόσο πολύ κόσμο ώστε να συμπεριληφθούν στις "συχνές ερωτήσεις". Θα αναφέρω εδώ μερικούς ακόμα περιορισμούς τους οποίους αντιγράφω από την άδεια χρήσης των Windows XP Home. Η αναφορά θα είναι επιγραμματική και σε μορφή μίνι-ιστορίας για να μην γίνει κουραστική. Ως εκ τούτου ίσως να υστερεί ελαφρά σε ακρίβεια σε ορισμένα σημεία. Με την πρώτη ευκαιρία μπορείτε πάντα να διαβάσετε μια άλλη πολύ λεπτομερή ανάλυση της άδειας χρήσης των Windows XP


Αγόρασα έναν νέο σούπερ Η/Υ με τέσσερις επεξεργαστές. Περίμενα με αγωνία να δω πόσο όμορφα θα είναι να δουλεύω τα προγράμματα μου σε αυτό το τέρας επιδόσεων... μετά ανακάλυψα ότι απαγορεύεται να "τρέξω" τα windows XP σε Η/Υ με τρεις ή περισσότερους επεξεργαστές!


Στο Σύλλογο Ηπειρωτών έχω έναν παλιό Η/Υ με έναν μεγάλο δίσκο και όλοι μας σώζουμε τα έγγραφά μας εκεί. Όταν έκανα αναβάθμιση από Windows 98 σε Windows XP Home ανακάλυψα ότι η άδεια των XP Home δεν μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση παραπάνω από 5 άτομα ταυτόχρονα... Είμαι σίγουρος πως και τα Windows 95 αλλά και τα "αρχαία" Windows 3.1 λειτουργούσαν κανονικά με περισσότερους χρήστες. Αναρωτιέμαι γιατί την ονομάζουν αναβάθμιση!


Στο σχολείο μας ο συνάδελφος καθηγητής πληροφορικής συνδέεται από τον υπολογιστή του στους 10 Η/Υ της τάξης του μέσω ενός προγράμματος που λέγεται VNC. Με αυτό βλέπει και καθοδηγεί τα παιδιά που κάνουν ασκήσεις καθώς αυτά εργάζονται στους Η/Υ τους. Όταν του είπα ότι αυτό επιτρέπεται μόνο εφόσον το σχολείο αγοράσει 10 επιπλέον άδειες χρήσης των windows XP (μία για κάθε Η/Υ στον οποίο συνδέεται) δεν με πίστεψε.


Ήμουν αποκλεισμένος στην ορεινή Αρκαδία. Δεν είχα παράπονο γιατί είχα νερό, γεμάτη δεξαμενή πετρελαίου και ρεύμα. Το τηλέφωνο δεν λειτουργούσε αλλά αυτό δεν μας ένοιαζε και πολύ. Ήξερα όμως πως επιστρέφοντας στο γραφείο θα με περίμενε ένας τόνος δουλειά. Ευτυχώς είχα μαζί μου το φορητό και θα μπορούσα τουλάχιστον να ξεμπερδέψω με τις μισές υποχρεώσεις. Όταν τον άνοιξα όμως τα windows αρνιόντουσαν να ξεκινήσουν και ζητάγανε κάτι που ονομαζόταν ενεργοποίηση. Στο πλάι υπήρχε μία αναφορά για "κάποια σοβαρή τροποποίηση που είχε γίνει στην σύνθεση του Η/Υ μου"... κοντοστάθηκα για λίγο και μετά από μια αναλαμπή άρχισα να καταριέμαι την κακή μου τύχη και τον -ομολογουμένως αθώο- ανιψιό μου που προσφέρθηκε να μου προσθέσει την τελευταία στιγμή την έξτρα μνήμη που είχα αγοράσει! Τελικά έμεινα εκεί ανήμπορος, να κοιτώ ένα φορητό χωρίς καμία βλάβη και ένα λογισμικό επίσης χωρίς καμία βλάβη να επιμένει πως βάση της άδειας χρήσης ήμουν αναγκασμένος να μην δουλεύω περιμένοντας να συνδεθώ στο internet ή να επικοινωνήσω με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση...


Τώρα που θα φύγω για ένα χρόνο στην Αγγλία μήπως να πάρω τον Η/Υ μου μαζί; Μπα! θα πληρώσω ένα σωρό για το υπέρβαρο καλύτερα να τον πουλήσω και να αγοράσω καινούργιο στην Αγγλία... Αχα! θα τον πουλήσω στον Γιώργο που τον είδε καινούργιο και τον ζήλεψε. Tο μόνο κακό είναι ότι αυτός αλλάζει τους Η/Υ σαν τα πουκάμισα οπότε ίσως να πρέπει να του κρύψω πως δεν επιτρέπεται να πουλήσει και τα windows μαζί όταν θα πουλήσει τον Η/Υ. Ωχ! και ούτε να τα εγκαταστήσει σε οποιοδήποτε άλλο δικό του Η/Υ επιτρέπεται. Μήπως να του το νοικιάσω σε μια καλή τιμούλα μέχρι να γυρίσω; Όπα! λάθος ούτε να το νοικιάσω επιτρέπεται. Θεέ μου τι ανόητο μπλέξιμο! Ήθελα να 'ξερα για πιο λόγο υπάρχει αυτός ο περιορισμός της μη ενοικίασης και της μίας μεταπώλησης μόνο!


(η επόμενη ιστορία ίσως σας φανεί απίθανη... συνέβη όμως πέρυσι)
- Γιάννη, έμαθες τι έγινε με αυτό το σφάλμα στον κώδικα των windows το οποίο επιτρέπει σε έναν cracker να πάρει τον έλεγχο του Η/Υ αν απλά εμφανίσεις στην οθόνη σου μια εικόνα που έχει φτιάξει;!
- ε; Μα τι λες τώρα!
- Ναι! είναι τόσο απλό! Επηρεάζει σχεδόν όλες τις εκδόσεις των windows και ξέρουμε ότι ήδη οι crackers το εκμεταλλεύονται!
- Παναγία μου φαντάζομε η Microsoft θα έχει εκδώσει κάποιο patch ε;
- Όχι αλλά μια ανεξάρτητη εταιρεία κυκλοφόρησε ελευθέρα στο internet ένα δικό της patch που αντιμετωπίζει το πρόβλημα.
- Τι μου λες τώρα!; Μα πως και γιατί το κάνανε!;
- η κατάσταση ήταν τραγική και είχανε έναν καλό πελάτη που δεν ήθελε να το διακινδυνέψει οπότε βάλανε δυο καλούς προγραμματιστές μελετήσανε τον συγκεκριμένο κώδικα και βρήκανε την λύση.
- Καλά ο καλός πελάτης γιατί δεν απευθύνθηκε στην Microsoft
- Μα λες να μην το έκανε; Δυστυχώς τον αγνοήσανε
- Μα για στάσου υπάρχει και θέμα νομιμότητας εδώ: η άδεια χρήσης των Windows απαγορεύει να μελετήσεις τον κώδικα για να καταλάβεις τι κάνει - Άρα, αυτοί οι δυο προγραμματιστές μπορεί να ήταν καλοπροαίρετοι αλλά δράσανε παράνομα!
- Για καλή τους τύχη στη χώρα που ζούνε ο νόμος θεωρεί αυτό τον περιορισμό άκυρο.


Όπως έχουμε αναφέρει σχεδόν ποτέ ο δημιουργός ιδιόκτητου λογισμικού δεν αποκαλύπτει τον πηγαίο κώδικα (γιατί έχει και το δικαίωμα και το συμφέρον). Αυτό που δεν είναι προφανές είναι πως η μη δημοσίευση του πηγαίου κώδικα έχει σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες. Για να γίνουν εύκολα κατανοητές αυτές οι αρνητικές συνέπειες θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι μια παραβολή:
Έστω πως οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούσαν να πουλάνε αυτοκίνητα με το καπό της μηχανής κλειδωμένο με ένα κλειδί που το κρατούσαν οι ίδιες και δεν το έδιναν ούτε καν στους αποκλειστικούς τους αντιπρόσωπους. Ας δούμε λοιπόν τι θα συνέβαινε σε αυτή την υποθετική περίπτωση αλλά και τι όντως συμβαίνει στην περίπτωση του ιδιόκτητου λογισμικού:


Αυτοκίνητα:Κανείς μηχανικός (εκτός των λίγων της κατασκευάστριας) δεν θα είχε την παραμικρή ιδέα για το τι ποιότητας υλικά και τι ποιότητας εργασία έχει γίνει στη μηχανή κι ας είναι από τα πιο σημαντικά τμήματα του αυτοκινήτου. Η ποιότητα θα μπορούσε να διαγνωστεί μόνο έμμεσα.
Λογισμικό: Κανείς μηχανικός λογισμικού δεν μπορεί να σας πει αν το λογισμικό που σκοπεύετε να αγοράσετε έχει προφανείς ενδείξεις προχειρότητας και κακών τεχνικών προγραμματισμού. Μέχρι πρόσφατα[ΠΑ] ακόμα και οι μεγαλύτερες εταιρείες ή οι κυβερνήσεις που επενδύουν ασύλληπτα πόσα σε ιδιόκτητο λογισμικό δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε καν στοιχειώδη επιθεώρηση του πηγαίου κώδικα.


Αυτοκίνητα: Κανείς μηχανικός (εκτός των λίγων της κατασκευάστριας) δεν θα μπορούσε να διορθώσει μια βλάβη όσο απλή κι αν ήταν. Ως εκ τούτου το κόστος του service θα ήταν απίστευτα υψηλό (στις περισσότερες περιπτώσεις ασύμφορο) και τελικά οι εταιρείες κατασκευής θα δήλωναν πως ειδικά η μηχανή παραδίδετε "ως είναι" και τυχόν βλάβες που ίσως ανακύψουν δεν θα επιδιορθωθούν εκτός εάν και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τον οδηγό, και δεν έχει κυκλοφορήσει νεότερο μοντέλο που λύνει το πρόβλημα. Τελικά οι αγοραστές θα ήταν αναγκασμένοι να αγοράζουν τα νέα μοντέλα όταν αυτά κυκλοφορούν ακόμα και αν δεν είχαν ανάγκη τις νέες δυνατότητες. Επίσης η διόλου ασήμαντη αγορά μετατροπών και βελτιώσεων κινητήρων θα εξαφανιζόταν.
Λογισμικό: Στις περισσότερες περιπτώσεις τα λάθη στο ιδιόκτητο λογισμικό δεν μπορεί να τα διορθώσει κανείς εκτός από την εταιρεία παραγωγής (ευτυχώς στην περίπτωση του λογισμικού δεν υφίσταται το ζήτημα της φθοράς). Όντως το ιδιόκτητο λογισμικό διατίθεται "ως είναι" χωρίς καμία εγγύηση και χωρίς καμία δέσμευση ότι τα λάθη θα διορθωθούν. Ακόμα και κρισιμότατα λάθη διορθώνονται όταν και εφόσον η εταιρεία παραγωγής κρίνει πως κάτι τέτοιο είναι σημαντικό με βάση την δική της οπτική γωνία και φυσικά μόνο για μερικά έτη μετά την κυκλοφορία του προϊόντος ή μόνο για τους πελάτες που πληρώνουν κάποιο συμβόλαιο συντήρησης. Ακόμα και μεγάλοι πελάτες που επενδύουν τεράστια ποσά σε αγορά ιδιόκτητου λογισμικού (π.χ. κυβερνήσεις) ξέρουν πως δύσκολα μπορούν να απαιτήσουν να γίνουν μετατροπές και βελτιώσεις στο λογισμικό που αγοράζουν [todo: some link]. Αγορά μετατροπών και βελτιώσεων ιδιόκτητου λογισμικού ουσιαστικά δεν υφίσταται.


Αυτοκίνητα: Η τεχνολογία των αυτοκινήτων θα εξελισσόταν πολύ αργά γιατί οι μηχανικοί των αυτοκινητοβιομηχανιών θα χωρίζονται από στεγανά και γιατί δεν θα μπορεί ο ένας να δει τις λύσεις του άλλου. Μάλιστα οι μηχανικοί των προηγμένων εργοστασίων σχεδόν πάντα δεσμεύονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας που δεν τους επιτρέπουν να δουλέψουν για μερικά χρόνια σε άλλη αυτοκινητοβιομηχανία. Σαν αποτέλεσμα οι οδηγοί θα χρησιμοποιούσαν ακόμα τσοκ αέρα για να ξεκινήσουν το αυτοκίνητο το πρωί και το ABS θα αποτελούσε όνειρο.
Λογισμικό: Σε κάποιο βαθμό αυτό σίγουρα συμβαίνει στην βιομηχανία του λογισμικού. Δυστυχώς μέχρι πριν λίγα χρόνια το θεωρούσαν είτε αναγκαίο κακό είτε μικρό κακό (ίσως επειδή μετριαζόταν και από την ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφορικής ως σύνολο). Στους κύκλους όμως των ειδικών που μπορούν να συνειδητοποιήσουν της τεχνικές λεπτομέρειες, η ανέλπιστα αλματώδης ανάπτυξη μερικών εξεχόντων προγραμμάτων ΕΛ/ΛΑΚ (π.χ. Linux, Apache, MySQL) κλόνισε την αντίληψη πως δεν χάνουμε και πολλά πράγματα από πλευράς ταχύτητας εξέλιξης. [todo: some link]


Η παραπάνω παραβολή αποκαλύπτει πολλά μειονεκτήματα της μη διάθεσης του πηγαίου κώδικά. Κάποια όμως (τα οποία δεν είναι καθόλου επουσιώδη) διαφεύγουν:
Ένα σοβαρό μειονέκτημα είναι πως υπάρχει κάτι ανησυχητικό σε ένα πρόγραμμα του οποίου τον πηγαίο κώδικα δεν μπορείς να εξετάσεις: ποτέ δεν πρόκειται να είσαι σίγουρος για το τι κάνει... φυσικά κάποιοι ήδη θα αναρωτιούνται:
 • Μα ακόμα κι αν βλέπαμε τον κώδικα τι θα καταλαβαίναμε;
 • Τι μας νοιάζει τι ακριβώς κάνει αν κάνει τη δουλειά μας;
Εκ πρώτης όψεως αφοπλιστικά ερωτήματα αλλά για να δούμε κάποια παραδείγματα:
Πόσο σέβεται και προφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα το λογισμικό της ψυχιατρικής κλινικής στο οποίο καταλήγει το ιατρικό σας ιστορικό; Πόσο σέβεται και προφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα το λογισμικό της εφορίας;
Γιατί θα ΠΡΕΠΕΙ να εμπιστευτούμε τυφλά τέτοια προγράμματα; Μήπως δεν πρέπει; Μήπως αντιθέτως θα έπρεπε να έχουμε το δικαίωμα να τα μελετήσουμε; Μήπως και μόνο αυτή τη δυνατότητα αρκεί για να αποθαρρύνει πολλούς προγραμματιστές με κάπως "χαλαρή" ηθική από το να προσθέσουν αυτή την "πίσω πόρτα" που θα τους δώσει πρόσβαση στα πολύτιμα στοιχεία; Διότι μπορεί το 99% από τους ενδιαφερόμενους να μην έχει την παραμικρή ιδέα για το είναι κώδικάς. Αλλά αρκεί ένας ικανός προγραμματιστής για να τους ξεσκεπάσει και να τους φέρει αντιμέτωπους με την δικαιοσύνη.
Εν κατακλείδι: φυσικά και υπάρχουν αρκετά προγράμματα για τα οποία σχεδόν κανείς δεν νοιάζεται τι ακριβώς κάνουν. Όμως στην εποχή μας υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία μας επηρεάζουν σοβαρά. Πρόκειται για αυτά τα οποία έχουν πρόσβαση άμεσα ή έμμεσα σε ιδιωτικά δεδομένα. Ειδικά όταν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα μεγάλων ομάδων ανθρώπων τότε η μη πρόσβαση στον πηγαίο τους κώδικά είναι ακόμα και επικίνδυνη. Αρκετά κράτη και μεγάλες εταιρείες άρχισαν τα τελευταία χρόνια να συνειδητοποιούν αυτό τον κίνδυνο και η συνειδητοποίηση αυτή οδήγησε πανίσχυρες εταιρείες σαν την microsoft να αποδεχτούν την περιορισμένη δημοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα των προγραμμάτων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με αυστηρούς όρους. [SS].
[todo: ο κλειστός κώδικας και το network effect ευνοεί την ανάπτυξη μονοπώλιου ("για να ανοίξεις τα έγγραφα μου πρέπει να έχεις το πρόγραμμα που έχω κι εγώ") ενώ ο ανοικτός κώδικας σχεδόν επιβάλει την ανάπτυξη ανοικτών/ελεύθερων αγορών[ΕΑ]]
Ένα άλλο μειονέκτημα είναι αρκετά σοβαρό από κοινωνική πλευρά: Το γεγονός πως ο ιδιοκτήτης ενός "κλειστού" προγράμματος σχεδόν ποτέ δεν είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύσει τον πηγαίο κώδικα (γιατί αυτόν δεν το έχει διαθέσει εμπορικά) σημαίνει ότι η πνευματική κληρονομιά που αυτό αντιπροσωπεύει δεν θα περάσει ποτέ στο κοινωνικό σύνολο. Στην πράξη ο πηγαίος κώδικας πολυάριθμων λογισμικών χάνετε δια παντός πολύ νωρίτερα, όταν οι εταιρείες που τα παράγουν κλείνουν ή παύουν να ασχολούνται με την εκάστοτε αγορά. Ακόμα όμως και αν ο πηγαίος κώδικας δημοσιευόταν μαζί με τον εκτελέσιμο κώδικα στον προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα το κέρδος θα ήταν αστείο (αν όχι ανύπαρκτο) γιατί το διάστημα αυτό είναι απελπιστικά μεγάλο για τα δεδομένα της εξέλιξης της τεχνολογίας λογισμικού. Είναι όντως απίθανο κάποιος προγραμματιστής να ενδιαφερθεί για κώδικα που γράφτηκε πριν μερικές δεκαετίες.

ΕΛ/ΛΑΚ

Τα θεμελιώδη μειονεκτήματα και οι περιορισμοί που επιβάλει στους χρήστες του το ιδιόκτητο λογισμικό είναι όπως είδαμε σοβαρά. Οι πρώτοι που συνειδητοποίησαν αυτή τη σοβαρότητα ήταν φυσικά αυτοί που είχαν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις και τις περισσότερες γνώσεις: οι προγραμματιστές. Με την ανάπτυξη του Internet οι προγραμματιστές που συνειδητοποιούσαν τους περιορισμούς του ιδιόκτητου λογισμικού μπόρεσαν να έρθουν εύκολα σε επαφή και αναζήτησαν μια μέθοδο ανάπτυξης, διάθεσης και χρήσης λογισμικού που θα τους έδινε μεγαλύτερη ελευθερία. Το αποτέλεσμα ήταν αφενός η ωρίμανση μεθόδων συνεργασιακής ανάπτυξης και ελεύθερης διάθεσης λογισμικού το οποίο φτάνει στους χρήστες του με ελάχιστους περιορισμούς και αφετέρου μια αυξανόμενη συλλογή από τα προϊόντα αυτής της μεθόδου, δηλαδή το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.
Οι προγραμματιστές ΕΛ/ΛΑΚ δραστηριοποιούνται φυσικά εντός του νομικού πλαισίου περί πνευματική ιδιοκτησίας που αναφέραμε. Ως εκ τούτου μπορούν να παραχωρήσουν το προϊόν της δουλειάς τους διαθέτοντας στους ενδιαφερόμενους μια άδεια χρήσης. Σχετικά πρόχειρα αυτό που διαφοροποιεί το ΕΛ/ΛΑΚ από το ιδιόκτητο λογισμικό είναι η άδεια χρήσης βάση της οποίας διατίθεται. Το ΕΛ/ΛΑΚ διατίθεται με μία άδεια χρήσης που παρέχει στον χρήστη του σχεδόν όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνει και ο ίδιος ο δημιουργός: συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα χρήσης για κάθε σκοπό, αντιγραφής, διάθεσης σε τρίτους και το δικαίωμα της τροποποίησης για τη δημιουργία παράγωγου λογισμικού.
Η διάθεση του πηγαίου κώδικα είναι προαπαιτούμενη ώστε να μπορεί ο αποδέκτης να μελετήσει και να μετατρέψει το λογισμικό (επειδή όπως αναφέραμε ένας προγραμματιστής μπορεί να μελετήσει αποδοτικά και να κάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις στο λογισμικό μόνο στην μορφή πηγαίου κώδικα). Η δυνατότητα της μελέτης και της μετατροπής του πηγαίου κώδικα ενέπνευσε όπως είναι προφανές την ονομασία "Open Source Software" που στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί με ακρίβεια ως "λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα" αλλά που χάριν συντομίας αποδίδεται ως "Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ)". Το δε γεγονός ότι ο αποδέκτης είναι ελεύθερος να αξιοποιήσει το λογισμικό σχεδόν με κάθε τρόπο ενέπνευσε την ονομασία "Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ)".
Σε αυτό το σημείο και πριν δούμε πιο λεπτομερώς τι πρέπει να ισχύει ώστε ένα λογισμικό να θεωρείται αυτό ΕΛ/ΛΑΚ έχουμε την ευκαιρία να διαλευκάνουμε γιατί η ονομασία είναι μία αλλά διπλή: Η ονομασία "Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα" είναι λοιπόν διπλή διότι αφορά σε δύο τυπικά ξεχωριστούς ορισμούς και είναι μία διότι οι δύο αυτοί ορισμοί στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων περιγράφουν το ίδιο αντικείμενο! Η διατύπωση αυτή θυμίζει λίγο... σοφιστική οπότε ας εξηγήσουμε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει:
Η ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ είναι μια πρόσφατη τεχνική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη (2 με 3 δεκαετίες) και αρκετές λεπτομέρειες είναι ακόμα ρευστές. Υπάρχουν δύο φορείς που έχουν σφραγίσει με τις επιλογές τους αυτή την εξέλιξη. Η προσέγγιση τους εκπροσωπεί τους περισσότερους συμμετέχοντες. Πρόκειται για το Free Software Foundation (FSF) και το Open Source Initiative (OSI). Οι δύο φορείς είτε συμφωνούν είτε συγκλίνουν έντονα σε πάρα πολλά σημαντικά, πρακτικά και λειτουργικά ζητήματα. Για παράδειγμα, συγκλίνουν σχεδόν απόλυτα ως προς το τι πρέπει να ισχύει για να είναι ένα πρόγραμμα ΕΛ/ΛΑΚ (παρότι το περιγράφουν με διαφορετική γλώσσα!). Από την άλλη όμως, διαφωνούν σε διάφορα ιδεολογικά ζητήματα. Ίσως η βασικότερη ιδεολογική διαφορά είναι πως το FSF θεωρεί το μη-ελεύθερο λογισμικό κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί ενώ το OSΙ το θεωρεί απλά μια μη ιδανική μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού [ΒΔ][ΑΠΔ]. Επίσης οι δύο φορείς διαφέρουν ορισμένες φορές σε επιλογές όπως η πολιτική προώθησης του ΕΛ/ΛΑΚ.
Ακολουθεί σε ελεύθερη (αλλά όσο γίνεται προσεκτική) απόδοση το τι θεωρεί σημαντικό ο κάθε φορέας για να χαρακτηρίσει ένα λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ (για την ακρίβεια ΕΛ ή ΛΑΚ αντίστοιχα)
Το Free Software Foundation ονομάζει ένα πρόγραμμα Ελεύθερο Λογισμικό αν η άδεια χρήσης διασφαλίζει τις παρακάτω τέσσερις ελευθερίες για τον αποδέκτη του:
 • Την ελευθερία να εκτελέσουν το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό
 • Την ελευθερία να μελετήσουν τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους (η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για αυτό)
 • Την ελευθερία να αναδιανέμουν αντίγραφα του προγράμματος ώστε να βοηθήσούν το συνάνθρωπο τους.
 • Την ελευθερία να βελτιώσούν το πρόγραμμα και να διανείμουν τις βελτιώσεις που έχουν κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (η πρόσβαση στον κώδικα είναι προϋπόθεση για αυτό)
Το δε Open Source Initiative ονομάζει ένα λογισμικό Ανοικτού Κώδικα αν η άδεια χρήσης παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα στον αποδέκτη του:
 • Το δικαίωμα οποιουδήποτε να κάνει χρήση του λογισμικού για οποιοδήποτε σκοπό
 • Το δικαίωμα να παραλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού και το δικαίωμα να τροποποιεί του λογισμικό
 • Το δικαίωμα να αναδιανέμει το πρωτότυπο λογισμικό ή κάθε άλλο που προέκυψε από μετατροπή του πρωτότυπου (είτε επί αμοιβή είτε δωρεάν)
 • Το δικαίωμα να αποκτήσει το λογισμικό χωρίς να καταβάλει κάποιο αντίτιμο.
Και οι δύο ορισμοί αφήνουν περιθώρια για την δημιουργία μιας πληθώρας αδειών χρήσης αλλά είναι επίσης φανερό πως συγκλίνουν εντονότατα. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που είναι τόσο δύσκολο μία άδεια χρήσης να καλύπτει μόνο τις απαιτήσεις του ενός φορέα και όχι του άλλου [ΔΔ]. Στην πράξη οι άδειες που καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός και μόνο από τους δυο ορισμούς είναι ακόμα σπανιότερες διότι παρά τις όποιες διαφορές, υπάρχει αρκετή συγκατάβαση μεταξύ των ανθρώπων που εστερνίζοντε την φιλοσοφία του κάθε ενός από τους δύο φορείς ώστε οι περισσότεροι να κατακρίνουν την χρήση τέτοιων αδειών.[todo: ξέρει κανείς παράδειγμα;] Εν τέλη ο όρος ΕΛ/ΛΑΚ είναι κατάλληλος για το 99% του λογισμικού που είναι είτε Ελεύθερο είτε Ανοικτού κώδικα και για αυτό είναι και αρκετά διαδεδομένος.

Ποια είναι τα οφέλη του ΕΛ/ΛΑΚ

Τα οφέλη της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ είναι πολλαπλά. Μερικά αφορούν τον κάθε χρήστη και είναι προφανή ακόμα και με μια πρόχειρη ανάγνωση του ορισμού του τι είναι Ελεύθερο Λογισμικό ή του τι είναι Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα:
 • Μπορείτε πάντα να εκτελέσετε το λογισμικό για όποιο σκοπό θέλετε και σε όσους υπολογιστές θέλετε.
 • Μπορείτε να αντιγράψετε και να διανείμετε το λογισμικό (π.χ. για να το δώσετε σε ένα φίλο ή συνεργάτη σας).
Μερικά οφέλη είναι επίσης προφανή αλλά αφορούν μόνο τους χρήστες που είτε έχουν οι ίδιοι γνώση προγραμματισμού είτε έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την συνδρομή ενός προγραμματιστή:
 • Μπορείτε να μετατρέψετε το λογισμικό. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να το προσαρμόσετε καλύτερα στις ανάγκες σας ή να το βελτιώσετε ή απλά να διορθώσετε κάποιο σφάλμα του (bug).
Μερικά οφέλη δεν είναι άμεσα προφανή:
 • Μπορείτε να εκτιμήσετε πολύ καλύτερα την ποιότητα του λογισμικού και μπορείτε να ερευνήσετε για πιθανά σφάλματα (security holes) ή ακόμα και επί τούτου τοποθετημένα σημεία μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (back doors) που μπορεί να επιτρέπουν κακόβουλες επιθέσεις ενάντια σε ευαίσθητα τμήματα του μηχανογραφικού σας εξοπλισμού.
 • Επειδή η διανομή, η διόρθωση σφαλμάτων και η ανάπτυξη του λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να γίνει από κάθε τεχνικά καταρτισμένη ομάδα δημιουργείται ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού ο οποίος οδηγεί σε χαμηλές τιμές και υψηλές υπηρεσίες υποστήριξης.
 • Επίσης, για τον παραπάνω λόγο ένα δημοφιλές πρόγραμμα ΕΛ/ΛΑΚ είναι απίθανο να μείνει χωρίς υποστήριξη ακόμα και αν η εταιρεία ή η ομάδα που το έφτιαξε το παραμελήσει (ή διαλυθεί).
 • Οι χρήστες ΕΛ/ΛΑΚ που έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν τον πηγαίο κώδικα συχνά δημοσιεύουν στο κοινό τα αποτελέσματα της μελέτης τους (π.χ. μια μεγάλη, τράπεζα ελέγχει το επίπεδο ασφάλειας ενός προγράμματος που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει και μετά δημοσιεύει τα συμπεράσματά της) Με αυτό τον τρόπο γίνεται μια αμερόληπτη ποιοτική αξιολόγηση του λογισμικού την οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμβουλευτεί.
 • Οι χρήστες ΕΛ/ΛΑΚ που έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν τον πηγαίο κώδικα πολύ συχνά διανέμουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους ως ΕΛ/ΛΑΚ (είτε γιατί είναι υποχρεωμένοι από την άδεια χρήσης -προστατευτικές άδειες- είτε επειδή απλά είναι πολύ πιο οικονομικό και βολικό για αυτούς να ενσωματωθεί μια βελτίωση στο λογισμικό και να εξελιχτεί στην συνέχεια μαζί του)
Τα παραπάνω είναι συνοπτικά και ενδεικτικά - το εύρος των ωφελειών είναι δύσκολο να περιγραφεί σε ένα σύντομο κείμενο.

Παραρτήματα

Δύο μεγάλες ομάδες αδειών χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ

Υπάρχουν πολλές δεκάδες άδειες χρήσης λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ. Η συντριπτική όμως πλειοψηφία ΕΛ/ΛΑΚ χρησιμοποιεί μία από τέσσερις βασικές[ΤΑ]. Κάθε άδεια προσφέρει στον αποδέκτη όλες τις βασικές ελευθερίες και δικαιώματα που αναφέραμε αλλά παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες και φυσικά διαφέρει στη διατύπωση. Η πιο σημαντική ίσως διαφορά αφορά στην περίπτωση που ο αποδέκτης επιθυμεί να διανείμει (πουλήσει, χαρίσει κ.τ.λ) με τη σειρά του το λογισμικό (είτε ως είναι, είτε αφότου το μετατρέψει). Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο μεγάλες ομάδες: τις προστατευτικές άδειες χρήσης (οι οποίες αναφέρονται και ως copyleft) και τις μη προστατευτικές. Η διαφορά τους έγκειται σε έναν επιπλέον περιορισμό που θέτουν οι προστατευτικές άδειες χρήσης. Συγκεκριμένα ο αποδέκτης του λογισμικού μπορεί να το διαθέσει σε τρίτους μόνο κάτω από το καθεστώς της ίδιας άδειας χρήσης με αυτή κάτω από την οποία το έλαβε και ο ίδιος. Ο επιπλέον αυτός περιορισμός υπάρχει για να διασφαλίσει ότι κάθε αποδέκτης είτε του πρωτότυπου λογισμικού είτε λογισμικού που προκύπτει από την τροποποίηση του θα συνεχίσει να απολαμβάνει τις ίδιες ελευθερίες και δικαιώματα. Η διαφορά αυτή επηρεάζει στην πράξη [ΔΕΛ] μόνο τους χρήστες που: ΚΑΙ σκοπεύουν να τροποποιήσουν μια εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ ΚΑΙ σκοπεύουν να διαθέσουν την τροποποιημένη εφαρμογή κάτω από διαφορετική άδεια χρήσης από αυτή που είχαν την δυνατότητα[ΠΡΟ] οι ίδιοι να αποκτήσουν την αρχική εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ.
Η πλέων διαδεδομένη άδεια χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ, η GPL, είναι προστατευτική. Η πιο γνωστή μη προστατευτική άδεια[ΕΜ] είναι η BSD και είναι πιθανότατα η 2η πιο διαδεδομένη άδεια ΕΛ/ΛΑΚ. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναφέρουμε μια συχνή παρεξήγηση σχετικά με τη διαφορά μεταξύ Ελευθέρου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα: αρκετός κόσμος θεωρεί πως η διαφορά μεταξύ Ελευθέρου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα είναι πως το μεν Ελεύθερο προϋποθέτει μια προστατευτική άδεια ενώ το δε Ανοικτού Κώδικα αποδέχεται και τις μη προστατευτικές (ίσως επειδή το Freedom Software Foundation προωθεί ως προτιμότερες τις προστατευτικές έναντι των μη προστατευτικών αδειών).

Μπορούν οι εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ να διατίθενται και εμπορικά;

Μια εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να διαθέτει εμπορικά ΕΛ/ΛΑΚ έναντι οποιασδήποτε τιμής θεωρεί κατάλληλη. Το δικαίωμα ισχύει είτε η εταιρεία ανέπτυξε η ίδια το λογισμικό, είτε ανέπτυξε ένα μεγάλο ή ελάχιστο τμήμα του. Ισχύει ακόμα και αν δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή στην ανάπτυξη του λογισμικού. Φυσικά η τιμή πώλησης υπόκειται στις βασικές αρχές της ελεύθερης αγοράς και ειδικότερα στο "νόμο" της προσφοράς και της ζήτησης (βλ. παρακάτω).
Να σημειώσουμε εδώ μια διαφορά με το ιδιόκτητο λογισμικό που εκ των υστέρων φαντάζει προφανής αλλά αρχικά ελάχιστοι την προσέχουν: Ο αγοραστής ΕΛ/ΛΑΚ ποτέ δεν αγοράζει 5 "άδειες χρήσης" ή "άδεια χρήσης για 5 θέσεις εργασίας" διότι για να είναι ΕΛ/ΛΑΚ το λογισμικό σημαίνει πως ο αποδέκτης του έχει εκ των πραγμάτων μια άδεια χρήσης από τον / τους δημιουργούς του λογισμικού και μάλιστα μια άδεια πολύ φιλελεύθερη και χωρίς περιορισμό στις θέσεις εργασίας. Ο αποδέκτης λοιπόν αγοράζει 5 πακέτα με το ΕΛ/ΛΑΚ ή 5 αντίγραφα του ΕΛ/ΛΑΚ ή 1 αντίγραφο συνοδευόμενο από τις τάδε υπηρεσίες π.χ. υποστήριξης των χρηστών (αυτές οι υπηρεσίες μπορεί κάλλιστα να αφορούν σε 5 θέσεις εργασίας).

Γιατί πληρώνει κανείς για εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ αφού μπορεί να το αντιγράψει;

Αυτή είναι η αγαπημένη ερώτηση των κυνικών. Για όσους διαβάζοντας την, υποθέσατε βιαστικά, πως έχει γερές βάσεις, σκεφτείτε για λίγο πόσα πληρώνετε για φυσικό ανθρακούχο νερό σε ένα ωραίο παραλιακό μπαράκι. Αναλογιστείτε πως το εν λόγο νερό ρέει συχνά από μια πηγή που ο καθένας μπορεί να πάει και να πιει δωρεάν... Τελικά θα συνειδητοποιήσετε πως δεν πληρώνεται για το ανθρακούχο νερό αυτό καθαυτό αλλά για κάθε τι που το συνοδεύει και ειδικά για τις σχετικές υπηρεσίες.
Στην πράξη λοιπόν και όσον αφορά στο ΕΛ/ΛΑΚ:
 • Μικρά ποσά πληρώνουν γιατί φτάνει σε αυτούς εύκολα και σε όμορφη συσκευασία
 • Λίγο μεγαλύτερα ποσά πληρώνουν γιατί έρχεται σε όμορφη συσκευασία και με έντυπες οδηγίες χρήσης
 • Μέτρια ποσά πληρώνουν γιατί έρχεται σε όμορφη συσκευασία, με έντυπες οδηγίες χρήσης και με κάποια βασική υποστήριξη (π.χ. τηλεφωνική υποστήριξη για την πρώτη εγκατάσταση και 12μηνή υποστήριξη μέσω email)
 • Μεγαλύτερα ποσά πληρώνουν γιατί έρχεται και σε όμορφη συσκευασία και με έντυπες οδηγίες χρήσης αλλά και με σοβαρή υποστήριξη (π.χ. που εγκατάσταση και αρχική ρύθμιση και 7/24 τηλεφωνική υποστήριξη)
 • Ακόμα μεγαλύτερα ποσά πληρώνουν γιατί συν όλα τα προηγούμενα έρχεται με τροποποιήσεις και βελτιώσεις με βάση τις δικές τους ανάγκες .
 • Πολύ μεγαλύτερα ποσά πληρώνουν γιατί αναπτύχθηκε ειδικά για αυτούς
Και δε πρέπει να παραλείψουμε πως κάποιοι πληρώνουν απλά από ευγνωμοσύνη προς τον δημιουργό

Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες

www.ellak.gr: Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις
www.open-source.gr: Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα: Ελεύθερο λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Κατανοώντας το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και στα αγγλικά ως Understanding Open Source Software
Εξαιρετικό ανάγνωσμα στα αγγλικά αποτελεί το Open Source Software / Free Software (OSS/FS) References και οι σύνδεσμοι του Τι είναι το Linux (αν και μόνο εμέσα σχετικό)

GNU.org: Categories of Free and Non-Free Software

Here is a glossary of various categories of software that are often mentioned in discussions of free software. It explains which categories overlap or are part of other categories.


GNU.org: Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman

The intersection of ethics, law, business and computer software is the subject of these essays and speeches by MacArthur Foundation Grant winner, Richard M. Stallman. This collection includes historical writings such as The GNU Manifesto, which defined and launched the activist Free Software Movement, along with new writings on hot topics in copyright, patent law, and the controversial issue of "trusted computing." Stallman takes a critical look at common abuses of copyright law and patents when applied to computer software programs, and how these abuses damage our entire society and remove our existing freedoms. He also discusses the social aspects of software and how free software can create community and social justice.


OSI:icenses approved by OSI

Copies of the licenses approved by OSI.

OSI: O.S. for Customers, Business, and Programmers
Advocacy - The basic idea behind open source is very simple...
...
Whether a techie/hacker, a businessperson, or a customer, you'll win with open source software. Read the case histories to find out how.
The Case for Open Source: For Business
The Case for Open Source: For Customers
The Case for Open Source: For Hackers
We maintain a page answering Frequently Asked Questions.GNU.org: Why “Free Software” is better than “Open Source”

The official definition of ``open source software,'' as published
by the Open Source Initiative, is very close to our definition of free
software; however, it is a little looser in some respects, and they
have accepted a few licenses that we consider unacceptably restrictive
of the users.


Tim O'Reilly: Ten Myths about Open Source Software

(A transcript of a talk given by Tim O'Reilly to a group of Fortune 500 executives in October)
Myth #5. Open Source is all about licenses.
In fact, open source is about internet-enabled collaboration. Licenses play a role only to the extent that they set out rules designed to make sure that companies don't undermine the playing field.


At bottom, Open Source is a software development methodology, not a political belief. Some of the principles underlying that methodology are outlined in Eric Raymond's new book, The Cathedral and the Bazaar
[...]
The real lesson to be learned from open source communities are the techniques of networked collaboration that they've pioneered. Open source software projects have developed techniques--the use of mailing lists, distributed access to version control software, techniques of peer review, discussion and voting on features, rapid response to user feedback and opportunities for user participation--that can be applied fruitfully to the development of any kind of software.


bruce Perens: Open Sources: Voices from the Open Source Revolution

Includes a nice comparison of GPL, LPGL,BSD,Public Domain.


Eric Steven Raymond: Software Release Practice HOWTO

Discusses briefly why license choices are so important to OSS/FS projects:

The license you choose defines the social contract you wish to set up among your co-developers and users ...
Who counts as an author can be very complicated, especially for software that has been worked on by many hands. This is why licenses are important.
By setting out the terms under which material can be used, they grant rights to the users that protect them from arbitrary actions by the copyright holders.
In proprietary software, the license terms are designed to protect the copyright.
They're a way of granting a few rights to users while reserving as much legal territory is possible for the owner (the copyright holder). The copyright holder is very important, and the license logic so restrictive that the exact technicalities of the license terms are usually unimportant.
In open-source software, the situation is usually the exact opposite; the copyright exists to protect the license. The only rights the copyright holder always keeps are to enforce the license. Otherwise, only a few rights are reserved and most choices pass to the user. In particular, the copyright holder cannot change the terms on a copy you already have. Therefore, in open-source software the copyright holder is almost irrelevant -- but the license terms are very important.GNU.org: Categories of Free and Non-Free SoftwareInfoworld: the 'business case' for open source

"Free, as in market" means that when modifications or repairs are needed, an open-source software customer can solicit for competitive bids, where a commercial software customer would be forced to turn only to the software's creator. That's an attractive proposition for a business, Lefkowitz noted.


Βικιπαίδεια: Πνευματική ιδιοκτησίαΒικιπαίδεια: Νόμος 2121/93 (Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα)


Σημειώσεις

[ΦΙΛ] η φιλοσοφία και ο τρόπος σκέψεις όμως πιθανότατα έχει επηρεάσει και πολλούς άλλους χώρους πέρα από αυτό του IT
[ΔΕΛ] αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς επηρεάζει και αυτόν που θέλει να πάρει μια εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ και να την διαθέσει ως έχει σε τρίτους κάτω από άλλη άδεια χρήσης. Πλην όμως αυτή η περίπτωση είναι αρκετά περίεργη.
[ΠΡΟ] κάποιοι θα έλεγαν το προνόμιο
[ΒΔ] από το Why “Free Software” is better than “Open Source”: "As one person put it, “Open source is a development methodology; free software is a social movement.” For the Open Source movement, non-free software is a suboptimal solution. For the Free Software movement, non-free software is a social problem and free software is the solution."
[cs] καθόλου σπάνια κάποιοι -παρασυρόμενοι από το γεγονός πως η εμπειρία τους σχετικά με την εμπορική διακίνηση λογισμικού περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις του παραπάνω τρόπου διάθεσης- αναφέρονται εσφαλμένα σε αυτό το λογισμικό και ως "εμπορικό λογισμικό" - commercial software.
[ΕΜ] αν και κάποιοι πιστεύουν ότι ίσως να είναι περισσότερο προστατευτική από ότι νομίζουμε βλ. BSD - The Dark Horse of Open Source, by Brendan Scott, OS Law
[ΕΑ] βλ. Ten Myths about Open Source Software
a transcript of a talk given by Tim O'Reilly to a group of Fortune 500 executives in October: Myth #7. Open source only matters to programmers, since most users never look under the hood anyway. "The benefits of open source are exactly the same as the benefits of any other free market: competition between multiple suppliers results in lower prices, more innovation, and specialization to meet the needs of new niches. This is in fact the chief benefit of open source as far as I'm concerned: you are no longer locked into a single-source supplier. If worst comes to worst, you can solve your own problems; more likely, there will be a variety of third-party vendors who will be able to support you better than a single-source vendor ever will."
[SS] Από την σελίδα Government Security Program της microsoft "The Government Security Program (GSP) is a crucial element of Microsoft's efforts to address the unique security requirements of governments around the world. The GSP provides national governments with information to help them evaluate the security of Microsoft products. In 2001, Microsoft launched the Shared Source Initiative, expanding its long-standing efforts to make Windows source code more transparent to industry partners and customers. A year later, the company announced its Trustworthy Computing Initiative, placing security at the core of all Windows development efforts. The principles of these two critical directives are embodied in the GSP, a program built upon the cornerstones of transparency and partnership."
[ΑΠΔ] Ορίστε και η άποψη του FSF και η άποψη του OSI επί του θέματος της διαφοράς μεταξύ τους.
[ΔΔ] από το Open Source Software / Free Software (OSS/FS) References του David Wheeler:
“You can find definitions for the terms open source software and free software. In practice, nearly all software meeting one definition also meets the other.”
[ΤΑ] από το Open Source Software / Free Software (OSS/FS) References του David Wheeler:
“There are dozens of OSS/FS licenses, but nearly all OSS/FS software uses one of the four major licenses: the GNU General Public License (GPL), the GNU Lesser (or Library) General Public License (LGPL), the MIT (aka X11) license, and the BSD-new license. Indeed the Open Source Initiative refers to these four licenses as the classic open source licenses.
The GPL and LGPL are termed ``copylefting'' licenses, that is, these licenses are designed to prevent the code from becoming proprietary. See Perens' paper for more information comparing these licenses.
The GPL allows anyone to use the program and modify it, but prevents code from becoming proprietary once distributed and it also forbids proprietary programs from "linking" to it.
The MIT and BSD-new licenses let anyone do almost anything with the code except sue the authors. [...].
The LGPL is a compromise between the GPL and MIT/BSD-new approaches and is primarily intended for code libraries; like the GPL, LGPL-licensed software cannot be changed and made proprietary, but the LGPL does permit proprietary programs to link to the library.”
[ΠΑ] ελάχιστα χρόνια πριν η διάθεση προς επιθεώρηση από την Microsoft του πηγαίου κώδικα σε μεγάλους πελάτες κάτω από αυστηρότατα μέτρα (shared source initiative) προκάλεσε έκπληξη ενώ οι αναλυτές της αγοράς συμφωνούν πως οφείλετε κατά μεγάλο ποσοστό στην πίεση από το αντίθετο παράδειγμα του ΕΛ/ΛΑΚ